Basico Hvad Er En CFO

Hvad er en CFO? 

CFO står for ’Chief Financial Officer’ eller på dansk finansdirektør eller økonomichef. Det er en titel, der har stor værdi i virksomheder, da CFO’en styrer den økonomiske kurs og sikrer finansiel sundhed og vækst.

CFO-ydelser til enhver situation

I Basico kan vi hjælpe dig på flere måder. Står du og mangler en CFO, eller har du brug for ekstra kompetencer til CFO Services, kan vi tilbyde både operationel og interim assistance med fokus på fremtidens økonomifunktion. Vi kan hurtigt levere erfarne og dygtige konsulenter, så vi støtter jer i driften og optimeringen af jeres finansfunktion.

Uanset dine behov kan vi sikre en god start, og at du kommer sikkert i mål.

CFO Services

CFO Services

CFO Services i Basico hjælper virksomheder med drift og optimering af økonomifunktionen. Uanset hvad dit behov er, kan vi hjælpe dig godt fra start og sikkert i mål, og vi leverer både operationel og interim assistance med fokus på fremtidens økonomifunktion.
CFO Services

Hvad betyder CFO egentlig?

En CFO (også kaldet økonomidirektør eller økonomichef på dansk) er den øverste finansielle leder og har en afgørende rolle i at styre din virksomheds finansielle aktiviteter.

De klassiske CFO-opgaver består i at udforme regnskaber, udarbejde budgetter, foretage investeringer og sørge for, at tallene stemmer. I dag omfatter CFO’ens opgaver flere strategiske aspekter og handler i høj grad om at rådgive om virksomhedens retning med fokus på risici og fremtidige muligheder. Derfor er det ikke nok kun at have styr på økonomihistorikken; du skal også kunne tænke mere kommercielt og strategisk.  


Som CFO rapporterer du typisk til den administrerende direktør (CEO’en) og arbejder tæt sammen med bestyrelsen for at sikre, at virksomhedens finansielle mål og politikker understøtter de overordnede forretningsstrategier.

ESG
ESG-rapportering

ESG Reporting Services 

I ESG Reporting Services hjælper vi med ’double materiality assessment’, design, etablering og forankring af hele ESG-rapporteringsprocessen. Vi har den operationelle erfaring, der sikrer en praktisk implementering og solid governance, der kan hjælpe dig gennem løbende rapportering og ’limited assurance’-revisionsprocessen.

 

Hvis du står med et midlertidigt kapacitetsbehov i dit ESG-rapporteringsteam, kan vi også stille med en erfaren konsulent til at hjælpe jer med at løse opgaven, så jeres tidsplan fortsat holder. 

Mere om ESG-rapportering?
Morgendagens Cfo Basico
Transformation Services

Transformation Services

I Transformation Services hjælper vi med at udføre og forankre organisatoriske forandringer og optimeringer i finansfunktionen. Lige fra afdækning af din virksomheds mål og ambitioner for CFO-området til klarlægning af de udfordringer, der spænder ben for, at de kan indfries. Vores rammeværktøj er Basicos Change Model, der er central i vores rådgivning. Den bidrager nemlig til varig og værdifuld forandring ved at sikre en grundig forståelse af problemerne, og at forandringerne bliver forankret via konkrete aktiviteter. 

Transformation Services
Finance Compliance
Financial Compliance & Controlling

Financial Compliance & Controlling

Vi kan hjælpe dig med de fleste områder inden for finance compliance; fra kvalitetssikring af bogføringen til opfyldelse af de rapporteringskrav, der gælder for børsnoterede selskaber, fra risikovurdering til design og implementering af interne kontroller og meget mere.

Få hjælp med 'Finance compliance'

Beskrivelser af en CFO’s rolle 

Der findes ikke et entydigt svar, da CFO’er har et stort ansvarsområde, og det afhænger af virksomhedens størrelse. Dog er der et par fællesnævnere, der kendetegner CFO’ens opgavepalet. 

 

En CFO’s rolle er bred, da CFO’en har det overordnede ansvar for virksomhedens økonomistyring, der inkluderer alt fra budgetlægning og rapportering til investeringsstrategi og risikostyring. 

 

En CFO i en mindre virksomhed kan have en mere hands on-rolle, således at de direkte håndterer daglige økonomiske operationer – spændende fra bogføring til finansiel rapportering. De arbejder tæt sammen med CEO'en om at udvikle budgetter, forbedre rentabiliteten og identificere potentialet for omkostningsreduktion. De sikrer også, at alle finansielle transaktioner overholder gældende lovgivning og interne politikker. 

 

I teknologivirksomheder kan CFO'en være dybt involveret i at udarbejde økonomiske modeller for nye produkter og tjenester samt at vurdere investeringer i forskning og udvikling. De er ofte ansvarlige for at skaffe kapital gennem forskellige finansieringskanaler og for at optimere virksomhedens kapitalstruktur. 

 

I større, multinationale virksomheder vil CFO'en typisk lede et team af finansielle specialister og fokusere på at udvikle langsigtede økonomiske strategier. De spiller en nøglerolle i kapitalforvaltning, fusioner og opkøb samt i at skabe relationer med investorer og andre finansielle interessenter. De overvåger også virksomhedens finansielle risikostyring og sikrer compliance med internationale finansielle regler. 

 

Der findes mange forskellige beskrivelser af en CFO’s rolle, og den kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse, branche og kultur. 

Leder du efter job?

Leder du efter job?

Er du selv CFO, og interesseret i at se karrieremulighederne i Basico? Så kan du se vores karriereunivers her.
Læs mere her

Hvad er en Group CFO? 

En Group CFO referer til en finansdirektør, der har ansvaret for økonomien i en større virksomhed eller koncern, hvor flere selskaber er under samme paraply. Det indebærer en bredere vifte af opgaver, herunder koordinering og konsolidering af finansielle rapporter fra de forskellige selskaber, sikring af compliance på tværs af koncernen og strategiudvikling. En Group CFO skal derfor have et dybdegående kendskab til de forskellige markeder, som koncernens selskaber opererer i, og være i stand til at navigere i komplekse finansielle landskaber. 

I praksis betyder det, at mens en CFO fokuserer på et enkelt selskabs finanser, skal en Group CFO have overblik og koordinere finanserne på tværs af flere selskaber inden for en koncernstruktur. Rollen som Group CFO indebærer ofte mere komplekse strategiske og ledelsesmæssige udfordringer, da den involverer at balancere de forskellige selskabers behov med koncernens overordnede mål. 

Hvad er en interim CFO? 

Hvis jeres virksomhed ikke har en fastansat CFO, kan en interim CFO træde til. Interim CFO’en fungerer som en midlertidig finansdirektør, der tilknyttes på kontraktbasis for at styre jeres finanser i overgangsperioder, under omstruktureringer eller i krisetider. En interim CFO tilfører ofte et nyt perspektiv og specialiseret ekspertise ift. at navigere virksomheden gennem udfordrende økonomiske perioder. 

CFO’en har styr på det økonomiske landskab 

En stillingsbeskrivelse for en økonomichef vil typisk fremhæve evner inden for økonomisk analyse, strategisk planlægning og lederskab. Som CFO er det din opgave at anvende din omfattende viden og erfaring til at guide virksomheden gennem økonomiske udfordringer og muligheder. Du er derfor ansvarlig for at udvikle strategier, der ikke blot øger virksomhedens værdi på kort sigt, men også sikrer dens langtidsholdbarhed og succes. 

Kommunikation er ligeledes en central del af CFO'ens rolle. Det er afgørende, at du kan formidle komplekse økonomiske begreber og strategier på en måde, der er forståelig og overbevisende for alle interessenter, lige fra bestyrelsesmedlemmer til medarbejdere. Din evne til at kommunikere klart bidrager til at skabe tillid og forståelse for de økonomiske beslutninger, der træffes, og sikrer, at alle er rettet ind mod fælles mål. 

Vil du vide mere?

Kontakt os