Basico Om Basico Begyndelsen Til Basico

Begyndelsen til Basico

I 1993 møder Basicos stiftere, Nicolai Kühl og Jacob Poulsen, hinanden for første gang. Intet peger på det tidspunkt på et livslangt parløb, men fire-fem år senere får de alligevel skabt fundamentet til det, der senere skal vise sig at blive til Basico. Og det er dét, du kan blive klogere på her.

Da muligheden for at udvikle forretningsorienteret outsourcing af økonomifunktionen dukker op, indleder de et målrettet makkerskab i Arthur Andersen-regi. Afdelingen vokser lynhurtigt, og da Arthur Andersen fusionerer med Deloitte i 2002, er den firmaets største. 

I takt med at fusionen af de to kulturer falder på plads, bliver det dog klart for Nicolai og Jacob, at markedet har brug for en uafhængig leverandør af CFO Services: en ny spiller på markedet med fokus på at gøre supportfunktionerne til en succes. 

De havde et ønske om at blive de bedste til at understøtte supportfunktionerne og at være kendte for at levere hands on-projekter sammen med kunden – drevet af konsulenter med erfaring fra CFO’ens maskinrum.

Basicos byggeklodser

I 2003 bliver grundstenen lagt, og Nicolai og Jacob opbyggede Basico ud fra følgende principper:

CFO’ens ansvarsområde skulle være det primære fokus. 


Basico skulle bestå af dygtige konsulenter med solid praktisk erfaring og evnen til at skabe værdi for kunderne fra dag et.

Projekterne skulle gennemføres i samarbejde med kunderne, så de både kunne opleve ejerskab over det arbejde, Basico leverer, og føle sig delagtiggjort.

Værdierne faglighed, ansvarlighed og engagement skulle danne fundamentet for Basicos arbejde og kultur.

I dag er det de samme grundprincipper, der gennemsyrer Basico-kulturen

Det forretningsmæssige fokus er fortsat at gøre supportfunktionerne til en succes og understøtte CFO’en og økonomifunktionen. Men meget er sket siden opstarten i 2003, og i dag består Basico af fireservicelines, som sammen understøtter en bredere del af supportfunktionerne hos kunderne: Basico – Beyond Business Support. 

Basico har fået skabt sig en solid plads i markedet og er værdsat af kunderne. Faktisk så meget, at det unikke hold af dedikerede konsulenter, der sætter ansigt på Basico, er hastigt voksende og nu består af 15 partnere og flere end 300 konsulenter. 

Et væksteventyr, som understøttes af en solid rygrad – nemlig Basicos egen supportfunktion med de medarbejdere, som hver dag knokler bag linjerne for at få maskinrummet til at køre.

Basico Om Basico Begyndelsen Til Basico Nicolai

Basico er drevet af en stærk holdånd, hvor vi arbejder sammen om at nå målene.

- Nicolai Kühl, Managing Partner i Basico

Vores tre grundværdier

Vores Basico DNA er funderet på vores tre værdier – faglighed, ansvarlighed og engagement. Og nu tænker du sikkert, at det lyder meget fint, men hvad betyder det for dig. For værdier, dem skal man jo have. Det kan du have ret i, men herunder kan du se, hvordan de udmønter sig i konkrete handlinger. For det er nu engang nemmere at forholde sig til, ikke sandt?


Faglighed:

 • Vi deler mange års erfaring fra erhvervslivet.
 • Vi evner at se detaljer, sammenhænge og afledte konsekvenser.
 • Vi kender maskinrummet hos vores kunder indefra.
 • Vi har fokus på at sikre et solidt fundament.
 • Vi understøtter vores medarbejderes faglige udvikling.
 • Vi samarbejder på tværs af fagområder, så vi udfordrer og udvikler hinanden.
 • Vi bruger vores faglige forskellighed som en styrke.

Ansvarlighed:

 • Vi tager ejerskab – kundens udfordringer er vores udfordringer.
 • Vi har fokus på helheden og tager ansvar ud over vores egne leverancer.
 • Vi leverer, afslutter og overdrager leverancerne som aftalt.
 • Vi inddrager kunden i vores løsninger – vi arbejder med kunden.
 • Vi anser selvbestemmelse og beslutningskraft som essentielt på alle niveauer.
 • Vi er hinandens stærke bagland, så ingen står alene.
 • Vi ser karriereudvikling som et fælles ansvar – Basico og medarbejder imellem.

Engagement:

 • Vi går til opgaverne med begejstring og indlevelse.
 • Vi identificerer os hurtigt med kundens kultur, forretning og udfordringer.
 • Vi tilfører positiv energi til kundens organisation.
 • Vi er altid tilgængelige og nærværende i vores relationer
 • Vi er glade og stolte, når vi lykkes sammen.
 • Vi lytter til den enkeltes ønsker og karrieredrømme.
 • Vi skaber et miljø, hvor alle kan være den bedste udgave af sig selv.

Vil du se vores værdier i endnu mere håndgribelig form? Så læs mere på vores karriereside og karriereblog, og lær vores kultur bedre at kende.

Basico-karriere-i-basico
Karriere i Basico

En karriere hos Basico!

En stilling som fastansat konsulent hos Basico er for dig, der motiveres af udfordringer, og som vil være i et konsulenthus, hvor alle er velkendte ansigter. Hos os kan du give dine erfaringer perspektiv og selv være med til at skabe din karrierevej. Hvor den går hen, afhænger af, hvad der er vigtigt for dig. 

Besøg vores karriereside
Basico-events-academy-kompetenceudvikling
Karriereblog
Basico Academy – Kompetenceudvikling med dig i fokus
Basico Academy er vores fælles læringsplatform, og vi hjælper dig med at videreudvikle dine faglige kompetencer på en måde, der passer til din rolle, din erfaring og dine individuelle behov.
Læs mere om Basico Academy