ESG

ESG Reporting Services 

I ESG Reporting Services hjælper vi med ’double materiality assessment’, design, etablering og forankring af hele ESG-rapporteringsprocessen. Vi har den operationelle erfaring, der sikrer en praktisk implementering og solid governance, der kan hjælpe dig gennem løbende rapportering og ’limited assurance’-revisionsprocessen.

 

Hvis du står med et midlertidigt kapacitetsbehov i dit ESG-rapporteringsteam, kan vi også stille med en erfaren konsulent til at hjælpe jer med at løse opgaven, så jeres tidsplan fortsat holder. 

ESG-rapportering - Skal du i gang? 

Efterspørgsel drevet af EU-lovgivning samt forventninger fra samarbejdspartnere har gjort etableringen af ESG-rapportering til en prioritet for mange virksomheder. 

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) bliver udrullet i 2024 og tager ESG-indsatsen til et nyt niveau, hvor bæredygtighed i højere grad uniformeres i form af konkrete KPI’er, der efterfølgende omfattes af revisionsgennemgang og erklæring (’limited assurance’). 

Vi hjælper dig gerne med at afkode CSRD-lovkravene og omsætte dit arbejde med bæredygtighed til operationel ESG-rapportering og processer. Vi oversætter dine ESG-ambitioner til et håndgribeligt roadmap og en ESG-operating model, som vi sammen implementerer. På den måde er I selvkørende og i stand til at rapportere på ESG og gennemgå revision (’limited assurance’). 

Praktisk og operationel tilgang til ESG  

Vi anerkender, at ESG-rapportering spænder fagligt og organisatorisk vidt og bredt. Men med en solid rapporteringsproces, hvor I har styr på det basale først, kan I efterfølgende bygge på med immaterielle og ’nice to have’ KPI’er. ESG kan skabe værdi i din virksomhed, men det kræver, at datakvaliteten er på plads. Det sker oftest kun, når der i organisationen er enighed om ansvarsområder, definitioner, deadlines, udregningsmetoder m.v. 

Vi fokuserer på at få udviklet årshjul, roller og ansvar (RACI), ESG-accounting manual, kontroller og interne procesbeskrivelser, der afdækker hele processen. Målet er en effektiv rapporteringsproces, som skaber værdi og kan imødekomme dialogen med revisionen. 

Interim

Har du ekstraordinært brug for ressourcer i dit ESG-rapporteringsteam i forbindelse med årsregnskab, forandringer eller medarbejderomsætning? Så tilbyder vi erfarne konsulenter som support til driften, så du kan overholde deadlines og tidsplan. Vores konsulenter arbejder hands-on og er klar til at løfte opgaven med alt, hvad det indebærer ift. system- og proceskendskab. 

ESG Roadmap
ESG-roadmap

ESG-roadmap

Vi kan hjælpe dig med omsætte din ESG-ambition eller rapporteringslovkrav til et håndgribeligt og praktisk roadmap, hvor vi ved hjælp af vores Change Model gennemgår fire faser: 1) Afdækning af krav og behov 2) Design og udvikling 3) Implementering 4) Forankring og tilpasning. 

Vil du vide mere?
ESG Double Materiality Assessment
Double materiality assessment

Double materiality assessment

Står du over for CSRD-implementering og skal i gang med din ’double materiality assessment’? Vi går praktisk til værks og følger en standardprocedure for gennemgang af alle ESRS-emner og underemner. På den måde får du en konkret liste over materielle KPI’er samt dokumentation for fravalg af immaterielle KPI’er. 

Vil du vide mere?
ESG Operating Model
ESG-operating model

ESG-operating model

Skal du have nyt ESG-rapporteringssoftware? Det er bl.a. et af de spørgsmål, du kan finde svar på ved hjælp af Basicos ESG-operating model. Her hjælper vi dig med at nedbryde rapporteringsopgaven i hhv. processer, kompetencer, systemer, retningslinjer (governance), ledelse og kultur. Med udgangspunkt i modellen kan vi etablere de nødvendige byggesten ift. en operationel og struktureret håndtering af ESG-rapporteringen. 

Vil du vide mere?

Kan jeg hjælpe?

Morten Virenfeldt Nielsen
Morten Virenfeldt Nielsen, Partner
Kontakt os