ESG Roadmap

ESG-roadmap

Vi kan hjælpe dig med omsætte din ESG-ambition eller rapporteringslovkrav til et håndgribeligt og praktisk roadmap, hvor vi ved hjælp af vores Change Model gennemgår fire faser: 1) Afdækning af krav og behov 2) Design og udvikling 3) Implementering 4) Forankring og tilpasning. 

ESG-rapportering - Skal du til at implementere eller kalibrere i forhold til CSRD...

...så kan vi hjælpe med at udarbejde et ESG-roadmap og en plan, som sikrer operationel forankring. Vi benytter os af Basicos Change Model, der trin for trin gennemgår de nødvendige skridt for et optimalt udbytte ved udvikling og forankring af processen vedr. ESG-rapportering.

Basicos changemodel ESG

Modellen inddeler processen i fire faser. Det konkrete arbejde med modellen tilpasses den konkrete virksomhed, branche og størrelse, men et eksempel kan se sådan ud:

Fase 1 | Afdække krav og behov

 • Afdæk ambitionsniveau og designprincipper – Hvorfor rapportere på ESG? Hvem er kravstiller? Hvilken værdi forventes ESG rapporteringen at skabe? Hvad er succeskriterierne? Og er der eventuelle begrænsninger, som skal tænkes ind i projektet

 • Identificer gældende direktiver – Fx CSRD/ESRS og EU-taksonomi.

 • ’Double materiality assessment’ – Metodisk og pragmatisk gennemgang af ESRS for identifikation af materielle rapporteringskrav samt dokumentation af fravalg.

 • Afklar interne rapporteringskrav – Ift. løbende rapportering og beslutningsprocesser samt evt. monitorering af bæredygtige investeringer.

 • Gennemgå eksisterende ESG-rapportering og processer – For herved at afdække eksisterende modenhed i ESG-rapporteringsprocessen samt eventuelle mangler i form af ejerskab, ESG-accounting manual, systemer, kontroller m.v. 

Fase 2 | Design og udvikling

 • Udarbejd ESG-accounting manual og guidelines – For at sikre klare definitioner af KPI’er og regler for væsentlighed og afvigelser, så du opnår den ønskede kvalitet i dine data.

 • Etabler end-to-end ESG-rapporteringsprocesser og kontroller.

 • Etabler datamodel, masterdata og systemunderstøttelse – Dette omfatter udarbejdelse af en kravspecifikation samt en analyse af mulighederne for at anvende en eksisterende platform eller eventuelt tredjepartssystemer. Desuden indebærer det design og udvikling af skabeloner, integration af data, konsolidering og etablering af kontrolmiljø.

 • Etabler rollefordeling og governancemodel – Hvem gør hvad og hvornår på tværs af forretning, IT og finans? 

Fase 3 | Implementering

 • Stresstest af løsning – Det er vigtigt at teste en proces før implementering, fordi det kan afsløre potentielle problemer og forbedringsområder, før de bliver en del af den daglige drift. Når en proces testes, kan man identificere, om den fungerer, som den skal. Ligeledes kan man identificere, om den er effektiv og opfylder de ønskede krav på tværs af organisationen, herunder datterselskaber i andre lande, hvor adgang til data og den kulturelle forståelse for ESG afviger fra Norden.

 • Træning af påvirkede medarbejdere og procesejere – Her sikrer du dig, at opgaven både er forstået og accepteret. 

 • Træning af superbrugere og supportfunktioner – For at undgå flaskehalse ift. support samt sikre bredere forankring af ESG i form af lokale eller regionale ambassadører.

 • Kommunikation og opsamling – Budskabet om ’hvorfor’ kan være afgørende for at opnå tilstrækkelig adoption af processen.

 • Soft go-live eller go-live – Anerkendelse af situationen og evt. afhængigheder og udeståender. 

Fase 4 | Forankring og tilpasning

 • Monitorer og supporter – Så uforudsete problemstillinger, fejl eller mangler udbedres tidligt i forløbet. 

 • Indsaml feedback – Tilpas proces og systemer, så eventuelle udfordringer med fortolkning eller eksekvering ift. opgaver/ansvar adresseres, og I ender med at opnå den ønskede adfærd.

 • Etabler driftsmodel og ejerskab – For løbende vedligehold i henhold til krav, så den løbende drift og vedligehold af processer, templates, masterdata, manualer m.v. håndteres rettidigt.

 • Saml op på ambitionsniveau og resultat – Både for at sikre overensstemmelse med forventet scope og for at markere overgangen fra projekt til drift.

 • Afslut projekt. 
ESG
ESG-rapportering

ESG Reporting Services 

I ESG Reporting Services hjælper vi med ’double materiality assessment’, design, etablering og forankring af hele ESG-rapporteringsprocessen. Vi har den operationelle erfaring, der sikrer en praktisk implementering og solid governance, der kan hjælpe dig gennem løbende rapportering og ’limited assurance’-revisionsprocessen.

 

Hvis du står med et midlertidigt kapacitetsbehov i dit ESG-rapporteringsteam, kan vi også stille med en erfaren konsulent til at hjælpe jer med at løse opgaven, så jeres tidsplan fortsat holder. 

VIl du vide mere?
ESG Double Materiality Assessment
Double materiality assessment

Double materiality assessment

Står du over for CSRD-implementering og skal i gang med din ’double materiality assessment’? Vi går praktisk til værks og følger en standardprocedure for gennemgang af alle ESRS-emner og underemner. På den måde får du en konkret liste over materielle KPI’er samt dokumentation for fravalg af immaterielle KPI’er. 

Vil du vide mere?
ESG Operating Model
ESG-operating model

ESG-operating model

Skal du have nyt ESG-rapporteringssoftware? Det er bl.a. et af de spørgsmål, du kan finde svar på ved hjælp af Basicos ESG-operating model. Her hjælper vi dig med at nedbryde rapporteringsopgaven i hhv. processer, kompetencer, systemer, retningslinjer (governance), ledelse og kultur. Med udgangspunkt i modellen kan vi etablere de nødvendige byggesten ift. en operationel og struktureret håndtering af ESG-rapporteringen. 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Morten Virenfeldt Nielsen
Morten Virenfeldt Nielsen, Partner
Kontakt os