Finance Business Partnering

Finance Business Partnering

Hos Basico ser vi finansfunktionen som et værdifuldt fundament for enhver virksomheds fremdrift. Værdien kan styrkes ved at udvikle Finance og skabe synergier til de klassiske og kendte leverancer i finansfunktionens værdikæde ved at agere finance business partner – virksomhedens betroede sparringspartner i økonomifunktionen.

Finance business partnering styrker din forretning

Hos Basico har vi stor erfaring inden for finance business partnering, og vi kan bl.a. hjælpe med at:

  • Definere konceptet for finance business partnering i din virksomhed.
  • Udvikle et roadmap for finance business partnering, som kombineres med et individuelt roadmap for den enkelte medarbejder. Dermed skaber vi en plan for at tackle de mange barrierer for at komme videre fra vision til konkrete actions, som vi ofte ser.
  • Identificere konkrete cases med træning og specifikke actions. Derudover hjælper vi med opfølgningen, så vi sikrer, at jeres finance business partnering-koncept bliver en succes.

Forløs potentialet ved CFO business partnering 

Vi oplever generelt mange barrierer i virksomhederne for at komme videre med finance business partnering, hvilket ofte skyldes:

  • Konceptet ikke er klart defineret.
  • Der mangler en klar plan for succes og fremdrift.
  • Finance har ikke den nødvendige interesse i at komme videre.
  • Prioriteringen er for lav – i en Basico survey havde 60% FBP i fokus, mens kun 3% havde det blandt deres top-tre fokusområde.

Hos Basico står vi klar til at hjælpe dig med at tackle udfordringerne, så du kan komme videre med at skabe værdi for din forretning gennem finance business partnering.

Finance business partnering identificere og udnytter nye muligheder 

Gennem finance business partnering kan CFO'en opbygge tætte relationer med forretningsenheder og interessenter. På den måde skabes der en dybere forståelse for forretningsprocesser, udfordringer og mål, hvilket giver CFO'en mulighed for at levere mere værdifuld finansiel indsigt og rådgivning. 

Ved at indarbejde finance business partnering kan CFO'en også hjælpe med at opbygge finansiel bevidsthed og forståelse på tværs af organisationen. Ved at kombinere finansiel ekspertise med forretningsindsigt og analytiske færdigheder kan CFO'en give rettidige og nøjagtige prognoser, risikovurderinger og scenarieanalyser. Det giver jer et solid grundlag for at håndtere skiftende økonomiske forhold og tage velinformerede beslutninger.

CFO'en har derfor bevæget sig fra at være talknuser til at agere som en mere strategisk business partner. 

Brug for sparring?

Henrik Dahlgaard
Henrik Dahlgaard, Senior Partner
Kontakt os
Case Jeudan
Blog
Jeudan: Fra tal­knusere til business partnere!
Ejendoms- og servicevirksomheden Jeudans historie går mere end 120 år tilbage, og den kommer til at fortsætte mange år frem, hvis det står til finansafdelingen. I denne artikel fortæller Heidi Madsen, underdirektør, og Peter Sichelkow Meincke, finansudviklingschef, om den transformation, Jeudan har sat i værk.
Læs casen om Jeudan her
Finance Compliance
Financial Compliance & Controlling

Financial Compliance & Controlling

Vi kan hjælpe dig med de fleste områder inden for finance compliance; fra kvalitetssikring af bogføringen til opfyldelse af de rapporteringskrav, der gælder for børsnoterede selskaber, fra risikovurdering til design og implementering af interne kontroller og meget mere.

Sparring om finance compliance?
Finansiel Planlaegning System
Blog
Finansiel planlægning: Sådan sætter du det i system!
Når tiderne er usikre, skal du agere hurtigt. Men sidder du fast i regneark, manuelle processer og forældet teknologi, er din reaktionsevne begrænset. Især i et omskifteligt miljø. Derfor får du i denne artikel fire gode grunde til, at du skal investere i et moderne planlægningsværktøj og etablere dit FP&A-team som en betroet rådgiver.
Vil du vide mere om finansiel planlægning?