Morgendagens Cfo Basico

Transformation Services

I Transformation Services hjælper vi med at udføre og forankre organisatoriske forandringer og optimeringer i finansfunktionen. Lige fra afdækning af din virksomheds mål og ambitioner for CFO-området til klarlægning af de udfordringer, der spænder ben for, at de kan indfries. Vores rammeværktøj er Basicos Change Model, der er central i vores rådgivning. Den bidrager nemlig til varig og værdifuld forandring ved at sikre en grundig forståelse af problemerne, og at forandringerne bliver forankret via konkrete aktiviteter. 

Står din finansfunktion over for en forandring? 

I Transformation Services driver og forankrer vi organisatoriske forandringer og procesoptimeringer, der effektiviserer arbejdsgangene i finansfunktioner i større danske og internationale virksomheder.   

Her agerer vi både rådgivere, projektledere og eksekverende eksperter. Det betyder, at vi hjælper med at designe og implementere ’state of the art’-finansfunktioner, der indfrier den enkelte virksomheds ambitioner og fremtidige behov. Hvad de konkret er, analyserer vi os frem til i tæt samarbejde med den enkelte kunde via vores rammeværktøj, Basicos Change Model. Et analysearbejde, der munder ud i et finansielt roadmap, der synliggør, hvilke aktiviteter, procesoptimeringer og effektiviseringer der skal hjælpe det strategiske sigte fra vision til virkelighed.    

Vi assisterer helt konkret med … 

  • Finansstrategier  
  • Optimeringer, der påvirker virksomhedens ’finance operating model’ 
  • Omstruktureringer 
  • Opkøb og frasalg.  

Det betyder, vi kan hjælpe, hvis din virksomhed står over for … 

  • Implementering af en ny ’finance operating model’ 
  • Udviklingen af en finansstrategi og design af et finansielt roadmap 
  • Effektivisering og automatisering af processer, fx månedsluk, planning og rapportering  
  • Transformation i forbindelse med M&A 
  • Et IPO readiness-projekt 
  • Udrulningen af en finance business partner-struktur. 

Få en iterativ og lærende proces med Basicos Change Model  

På baggrund af vores egne erfaringer med forandringsprojekter har vi udviklet Basicos Change Model. En projektmodel, der hjælper den enkelte virksomhed med at gennemføre finansstrategiske forandringer effektivt og på en måde, så de bliver forankret i organisationen. 

Helt konkret skaber Basicos Change Model afsæt og ramme for de drøftelser og analyser, der som oftest ender ud i et finansstrategisk roadmap målrettet virksomhedens CFO-område.  

Modellen sikrer først og fremmest det rette fundament ved i den tidlige fase grundigt at analysere, forstå og acceptere den egentlige problemstilling og de bagvedliggende årsager.  

For er fundamentet ikke på plads, kan det – ud over ineffektivitet – føre til løsninger, som adresserer symptomer fremfor de grundlæggende årsager, bevæggrunde og ambitioner for forandringsprojektet. 

Desuden placerer modellen virksomhedsinvolverede medarbejdere i centrum og vores konsulenter i en faciliterende, sparrende og hands-on rolle. Det gør, at vi følger forandringerne og de finansielle leverancer helt i mål sammen med de kernemedarbejdere, der har det interne ejerskab. Og på den måde sikrer vi sammen, at forandringen implementeres og skaber de ønskede forretningsmæssige resultater. 

Helt kort har Basicos Change Model tre kendetegn, som giver dig et vellykket forandringsprojekt: 

billede af Basico Change Model

Basico Change Model

1: Du får en dynamisk proces: 

Modellen er fleksibel og skalerbar. Det gør, at vi i samarbejde med din virksomhed kan tilpasse den i både omfang, varighed og udførelse. 

Det betyder konkret, at fokus er på din organisations kontekst og behov. Sekvensen med de fire faser er givet, men vi udarbejder ikke en detaljeret projektplan fra begyndelsen. 

Den enkelte fase bliver først planlagt i detaljer, når den foregående fase er gennemført, da indsigten og læringen fra den foregående fase er med til at definere indholdet, strukturen og formatet for kommende faser. 

Faserne er iterative, så du får en dynamisk proces, hvor der tages hensyn til den indsigt, læring, forståelse og fremdrift, der er i projektet. 

2: Du får en stærk ’Case for Change’: 

Den første fase er uhyre vigtig. Den er nemlig med til at sikre en grundig forståelse af de problemstillinger, som du ønsker at få løst i din virksomhed. 

Derfor fokuserer modellen entydigt på ambitionen med forandringen – hvorfor skal udfordringerne løses, og hvad er formålet med forandringen? 

Vi kalder dette, at der etableres en ’Case for Change’. 

3: Du får rodfæstet forandringen i din organisation: 

Modellen er med til at sikre samarbejde og medarbejderinddragelse igennem hele projektforløbet. Både gennem analyse af udfordringerne, årsagerne og ambitionen samt løsningsdesign, planlægning, prioritering og implementering, herunder forankring, justering og læring. 

Så de løsninger, der bliver udviklet (processer, systemer, adfærd m.v.), bliver forankret solidt i organisationen.  

Du får forandringerne gjort håndgribelige    

Noget, som gør Basicos Change Model værdsat som projektmodel, er, at den flytter forandringsprojektet fra et elfenbenstårn i ledelsen til den konkrete hverdag i finansfunktionen. 

Med afsæt i Basicos Change Model designer vi løsninger i samarbejde med din virksomheds involverede medarbejdere ved at tage dem med i processen. Det betyder, at vi hjælper dine kernemedarbejdere med at agere "eksperter" og sætte deres viden i spil. På denne måde sikrer vi, at de løsninger, som bliver implementeret i din virksomheds finansfunktion, får succes.  

Ganske enkelt fordi dine medarbejdere har givet input og været med til at udarbejde dem, så de både oplever indflydelse på og ejerskab over de forandringer, der påvirker deres daglige arbejde. 

De finansstrategiske roadmaps, som er kerneleverancen i disse projekter, har derfor til hensigt at være håndgribelige, pragmatiske og fremadskuende med konkrete initiativer og underliggende aktiviteter. Så det både kan danne grundlag for videre drøftelser i virksomhedens ledergruppe og anskueliggøre alle forslag til initiativer, der skal fungere som finansielle løftestænger for de definerede fokusområder i forandringsprojektet.  

Gode eksempler på det er vores arbejde med fx Danica Pension og Topsoe, som vi har beskrevet i to cases på vores faglige blog

Men vil du hellere lytte til end læse artiklerne, kan du finde begge cases oplæst i vores podcast, Insights Out.

CONTENT THOMAS NIELSEN 7532 BW
Blog
Danica Pension: En håndgribelig CFO-strategi – også mandag morgen
Læs om Danica Pensions strategiprojekt, som Thomas Dyhrberg Nielsen og resten af ledergruppen har sat i værk. Hvordan de greb projektet an, og hvad der stadig ligger forude, kan du læse om i interviewet her.
Vil du vide mere?
Basico-Topsoe case: Grønt mandat til finansfunktionen!
Blog
Topsoe: Grønt mandat til finansfunktionen!
En gennemgribende transformation frem mod en fuldstændig grøn forretningsmodel og et øget fokus på bæredygtighed giver finansfunktionen rollen som forandringsagent hos Topsoe. Deres metode og værktøjskasse, eksekveringskraft og rådgiverrolle ses nu i et nyt og samfundsrelevant lys.
Vil du vide mere?
Basico-Forandring Fryder
Blog
Forandring fryder ... (når den lykkes)
Baseret på egne og andres mange­årige erfaringer har vi udviklet en forandringsmodel, der adresserer de typiske udfordringer, risici og faldgruber og dermed bidrager til, at forandring i højere grad bliver en fryd – både undervejs, og efter at projektet er afsluttet. Den kan du læse mere om her.
Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Maj Uggerhøj
Maj Uggerhøj, Partner
Kontakt os