ESG Operating Model

ESG-operating model

Skal du have nyt ESG-rapporteringssoftware? Det er bl.a. et af de spørgsmål, du kan finde svar på ved hjælp af Basicos ESG-operating model. Her hjælper vi dig med at nedbryde rapporteringsopgaven i hhv. processer, kompetencer, systemer, retningslinjer (governance), ledelse og kultur. Med udgangspunkt i modellen kan vi etablere de nødvendige byggesten ift. en operationel og struktureret håndtering af ESG-rapporteringen. 

ESG-operating model - En strategisk tilgang

En ESG-operating model er en strategisk tilgang til at integrere Environmental, Social og Governance (ESG) faktorer i en organisations forretningsstrategi og drift. En ESG-operating model fokuserer på at forbedre en organisations ESG-præstation og styrke dens langsigtede bæredygtighed og konkurrenceevne. 

En ESG-operating model involverer typisk en række forskellige processer, herunder identifikation af ESG-risici og -muligheder, fastlæggelse af ESG-mål og målinger, udvikling af en ESG-strategi og integrering af ESG-principper i forretningsplanlægning og drift. 

En effektiv ESG-operating model er en integreret del af organisationens overordnede strategi og governancestruktur, og det sikrer, at ESG-principper og -praksis bliver integreret i hele organisationens drift og forretningspraksis. Det kan også hjælpe organisationen med at opfylde regulatoriske krav, forbedre sit omdømme og skabe langsigtet værdi for interessenter. 

Vi benytter os af en tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i den eksisterende finansielle operating model samt processer og udvider ift. ESG-rapportering. Vi inddrager praktiske erfaringer fra ESG-rapportering i industrien, så der sikres operationelle og afprøvede løsninger. 

Tilgangen tager udgangspunkt i fem kerneområder, der tilsammen danner rammen om en funktionel model med underliggende processer for ESG-rapportering samt driften heraf. 

De fem kerneområder, der tilsammen muliggør en effektiv proces, er: 

Mennesker 

 • Ejerskab (hvem gør hvad)
 • Træning og uddannelse
 • Kapacitet, timing og flaskehalse
 • Backup og adoption
 • Support og viden. 
   

Teknologi 

 • Applikationer (ERP, CRM, BI, CPM, konsolidering m.v.)
 • Datamodel og masterdata (kunde/produkt/legal masterdata m.v.)
 • Systemintegration (API, connectivity, RPA m.v.)
 • Governance (sikkerhed, kontroller, roller, ’segregation of duties’ m.v.)
 • ‘IT maturity’ (skalerbarhed, IT-kompetencer, IT support m.v.). 
   

Politikker og procedurer 

 • ESG accounting manual
 • Work instructions
 • Guidelines
 • Træningsmateriale
 • Ejerskabsmodel (governance)
 • Kontroller
 • Kvalitet
 • Risici. 
   

Ledelse og kultur 

 • Ledelse og ansvar
 • Kultur og forståelse
 • Bonusprogrammer og målsætning. 
   

Organisation og geografi 

 • Centraliseret vs. decentraliseret ejerskab og setup
 • Reference
 • Ansvar og mandat. 
   

Tilgangen anvendes metodisk, så vi indledningsvist laver en ’gap assessment’ ift. den ønskede ESG-operating model og rapportering som et overblik over de nødvendige ændringer til det eksisterende setup. Herefter nedbryder vi de ønskede ændringer i konkrete arbejdsgange. I samarbejde med kunden aftaler vi, i hvilken grad der er behov for, at Basico helt eller delvist løser underliggende aktiviteter. 

ESG
ESG-rapportering

ESG Reporting Services 

I ESG Reporting Services hjælper vi med ’double materiality assessment’, design, etablering og forankring af hele ESG-rapporteringsprocessen. Vi har den operationelle erfaring, der sikrer en praktisk implementering og solid governance, der kan hjælpe dig gennem løbende rapportering og ’limited assurance’-revisionsprocessen.

 

Hvis du står med et midlertidigt kapacitetsbehov i dit ESG-rapporteringsteam, kan vi også stille med en erfaren konsulent til at hjælpe jer med at løse opgaven, så jeres tidsplan fortsat holder. 

Vil du vide mere?
ESG Roadmap
ESG-roadmap

ESG-roadmap

Vi kan hjælpe dig med omsætte din ESG-ambition eller rapporteringslovkrav til et håndgribeligt og praktisk roadmap, hvor vi ved hjælp af vores Change Model gennemgår fire faser: 1) Afdækning af krav og behov 2) Design og udvikling 3) Implementering 4) Forankring og tilpasning. 

Vil du vide mere?
ESG Double Materiality Assessment
Double materiality assessment

Double materiality assessment

Står du over for CSRD-implementering og skal i gang med din ’double materiality assessment’? Vi går praktisk til værks og følger en standardprocedure for gennemgang af alle ESRS-emner og underemner. På den måde får du en konkret liste over materielle KPI’er samt dokumentation for fravalg af immaterielle KPI’er. 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Morten Virenfeldt Nielsen
Morten Virenfeldt Nielsen, Partner
Kontakt os