Basico - Når hverdagen overhaler din aftale

Når hverdagen overhaler din aftale

Læsetid: 8 minutter

FÅ INSPIRATION!
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Tilmeld

De sidste tre år kommer sandsynligvis til at udgøre et tykt kapitel i fremtidens historiebøger. Og vi befinder os nu i endnu en usædvanlig situation med krig i Europa og inflation – og efterslæbet af covid-19 sidder stadigvæk i mange af os. En af de helt store udfordringer er leverancer til byggeriet, da krigen har medført stigende energipriser og en knaphed på ressourcer. En mildest talt vanskelig situation at navigere i som bygherre eller entreprenør – og derfor spiller Legal igen en central rolle i forhold til at styre virksomheden sikkert igennem smuldrende budgetter, kontraktbrud og strakte tidsplaner.

Når verden ramler, byggeriet går i stå, og kontrakterne smuldrer

Efterslæbet af covid-19 og krigen i Europa har medført, at mange har konstateret, at deres kontrakter enten ikke tog tilstrækkeligt hensyn til leveranceproblemerne eller måske ikke førte til nogle brugbare resultater.

Men betyder det, at du intet kan stille op? Nej, heldigvis ikke. Der er mulighed for at navigere – både inden for og uden for de kontrakter, du har indgået, og Legalfunktionen kan hjælpe dig med at få overblik over mulighederne og konsekvenserne af dine valg, så du sikrer dig imod, at virksomheden bliver ramt af voldsomme krav på længere sigt.

 

Vil du have styr på dine kunde- og leverandørforpligtelser kan Legal hjælpe dig med:

  • Hvilke forpligtelser har din virksomhed behov for at komme ud af eller for at få suspenderet i forskellige scenarier?
  • Hvad er konsekvenserne og handlemulighederne ift. at kunne suspendere på grund af force majeure, opsigelsesvarsel eller betalinger?
  • Er der brug for at justere dine standardkontrakter, så de er tilpasset din virksomheds ændrede behov ift. bl.a. betalingsvilkår, ansvarsbegrænsninger, opsigelsesmuligheder, forsyningssikkerhed og fleksibilitet til op- og nedskalering?
  • Er der behov for notifikationer og/eller genforhandlinger, for at din virksomhed kan påberåbe sig sine rettigheder eller undgå krav?
  • Er der bankgarantier eller kautioner, der kan udløses af eller mod dig eller din virksomhed?
  • Har du udarbejdet beredskabs- og projektplaner for opsigelser, forhandlinger eller andre måder at håndtere kritiske kontrakter på, så Legal er på forkant med den beredskabsplan, din virksomheds ledelse lægger for de kommende faser af krisen?
  • Har du behov for at involvere lokale advokater til håndtering af krav, herunder truende retssager?
  • Har du styr på kommunikationen til relevante forretningsenheder, ift. hvordan de skal håndtere henvendelser og krav fra kunder, leverandører og samarbejdspartnere?

Listen ovenfor er langt fra udtømmende. Men den giver dig et godt udgangspunkt og kan sikre, at du bliver klædt godt på til at navigere i forpligtelser, handlemuligheder og konsekvenser.

Sådan kan du navigere igennem kontraktlandskabet

De fleste entreprenører og bygherrer har oplevet betydelige prisstigninger – som følge af både covid-19 og begrænsninger i udbuddet af materialer fra Rusland og Ukraine sammenholdt med stigende energipriser.

Selv i de tilfælde, hvor der allerede er indgået kontrakter om leverancer, er de færreste leverandører interesserede i at foretage større leverancer, hvis det betyder et direkte tab for dem.

Nogle leverandører har derfor blot ensidigt hævet prisen, mens andre har meddelt, at leveringen ville finde sted langt senere på grund af flaskehalse – eller fordi produktionen er blevet nedskaleret.

Andre tilbyder måske at garantere levering til den entreprenør, som betaler et ekstra gebyr for at sikre deres plads i køen.

Kan vi ikke bare holde os til kontrakten?

… Tænker du måske. Og jo, det er selvfølgelig en mulighed at stå fast på kontrakten. Men entreprenøren har måske kun ret til at få forlænget tidsfristen – fx på grund af force majeure – hvor entreprenøren egentlig hellere ville have haft økonomisk kompensation for sine ekstraomkostninger.

De offentlige bygherrer har fået en generel opfordring fra Økonomistyrelsen om:

”… dialog og henstiller til, at offentlige myndigheder i tilfælde af udfordrede leverandører holder fast i det gode samarbejde med private leverandører og udviser fleksibilitet med henblik på at finde løsninger på de konkrete udfordringer”.

De enkelte bygherrer laver konkrete vurderinger fra gang til gang, men de offentlige bygherrer har fået mulighed for at betale en merpris for at sikre den nødvendige fremdrift i byggeriet.

Alternativet ville være at afvise alle krav om merbetaling fra entreprenører og leverandører og henvise til de kontrakter, de har indgået med leverandørerne – da det jo er skattekroner, de offentlige bygherrer forvalter. Private bygherrer kan ofte også se fornuften i at betale mere for at sikre leverancerne, hvis alternativet er, at byggeriet bliver forsinket.

Og hvis du tænker strategisk og langsigtet, vil du give dig selv et større manøvrerum i en svær situation.

Som bygherre kan du måske slippe for en umiddelbar ekstraregning ved at holde din entreprenør fast på kontrakten, men samtidig kan du risikere et forsinket byggeri – og det kan have større økonomiske konsekvenser end merbetalingen til entreprenøren. Parterne risikerer derfor at forsinke byggeriet og ende i en tvist, hvor ingen af udfaldsmulighederne er særligt attraktive.

Derfor skal du overveje, hvad der bedst kan betale sig på den lange bane

Et godt skridt på vejen er at få skabt et overblik over dine kontrakter og fokusere på, hvad der er vigtigt for at sikre fleksibilitet, prisregulering og forsyningssikkerhed. For at garantere virksom­heden mest muligt – ikke blot en måned frem, men også i for­hold til de næste faser – er det væsentligt at få skabt så godt et overblik som muligt over de kontraktuelle rettigheder og forpligtelser.

Vores erfaring er, at de aktører, der kommer bedst gennem de nuværende udfordringer i byggebranchen, er dem, der identificerer problemerne med det samme og tør tage en åben dialog om at løse dem.

Ligesom i Finance og de andre supportfunktioner er det også vigtigt at holde hovedet koldt i Legal for at kunne træffe de rigtige beslutninger.

Uanset hvordan arbejdet i din Legalfunktion er fokuseret, hvor presset forretningen er, og hvor hektiske og usædvanlige disse dage er, så er det også de aktører, der skal kunne stå igennem udfordringerne og kunne samarbejde både nu og på sigt, når udbud og efterspørgsel kommer i bedre balance, og det måske er din virksomhed, der får behov for en håndsrækning fra en af jeres kunder.

Derfor skal vi også huske at være bevidste om, hvilken rolle vi træder ind i, og hvilke signaler vi sender til resten af forretningen og til vores samarbejdspartnere. Så sørg for at have et langsigtet fokus, balancer justeringen af jeres kontrakter, og hjælp hinanden igennem de svære vilkår, der er i vores nuværende situation.

Er dit byggeprojekt stødt på grund?

I Basico Legal Services er vi knivskarpe på entrepriseprojekter, og vi kender både udfordringer, manøvrerum og løsninger indgående. Du er meget velkommen til at række ud, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for at hjælpe med en løsningsorienteret håndtering af byggeriets udfordringer.