Basico-Skaber Legal Udgifter Eller Udbytte

Skaber legal udgifter eller udbytte?

Læsetid: 9 minutter

FÅ INSPIRATION
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Tilmeld
Trine Damsgaard Vissing

Trine Damsgaard Vissing

Partner

22. april 2022

Michael Ro Mejer

Michael Ro Mejer

Senior Manager

22. april 2022

Mange vil nok opfatte legal som en omkostning. Men kan legal i virkeligheden være en profitskabende funktion? Det mener vi – hvis dine jurister bliver brugt rigtigt. I artiklen her præsenterer vi fire fokusområder, du kan give din legal-funktion medansvaret for, så deres bidrag til udbyttet er til at tage at føle på. Plus et enkelt fokusområde, der ligger på dine skuldre.

I mange organisationer kan der være en tendens til, at legal ofte blot anvendes som en form for forsikring. Forstået på den måde, at funktionens fineste opgave bliver betragtet som at minimere potentielle risici ved at godkende eller forhandle kontrakter. Men legal-funktionen kan og bør være meget mere end det, så legal ikke udelukkede får rollen som kontraktnusser. Og dermed kun kommer i spil som værdifuld stopklods til at afværge de værst tænkelige, uønskede scenarier.

Får legal derimod lov til at agere som en proaktiv medspiller og fast aktør i den daglige drift, vil potentialet af den værdiskabelse, legal bringer til bordet, blive både større og mere synlig. Så her finder du de fire fokusområder, hvor vi mener, at en proaktiv og integreret legal-funktion vil kunne gøre underværker. Særligt når det handler om at skabe profit, du kan se på bundlinjen.

Er kontrakter spild af tid?

En stor del af legals arbejde er at udarbejde og forhandle kontrakter. Og oftest er der jo ikke noget, der går galt med kontrakterne. Så det er fristende under tiden at stille sig selv det spørgsmål, hvorvidt de mange timers arbejde med kontrakter egentlig kan betale sig?

Vi mener, at forhandling af kontrakter bestemt kan betale sig. Men det kommer kun for alvor til udtryk, hvis der rent faktisk bliver fulgt op på indholdet af kontrakterne. Altså får du:

  • De rabatordninger, der er aftalt med dine leverandører?
  • Den kvalitet og den leverance, der er aftalt?
  • Lidt mere end forventet fra dine leverandører, eller springer de over, hvor gærdet er lavest?
  • Stillet en garanti, når din kundes finansielle situation ændrer sig?

Det er spørgsmål, der kun besvares, hvis din legal-funktion hjælper med at sikre, at kontrakten bruges som et levende instrument i parternes løbende samarbejde.

For det sidste, der skaber udbytte, er, at kontrakten bliver et dokument, der samler støv på drevet i en mappestruktur, du ikke kan finde, om så din næste forfremmelse afhang af det.

Netop forholdet til leverandører er blevet afgørende på et helt nyt niveau i efter­dønningen af covid-19, hvor der generelt er mangel på leverandører, og en udskiftning af en leverandør kan koste både tid og tab på bundlinjen.

Derfor er det netop nu særlig vigtigt, at der fra start er aftalt konkrete og målbare leverancer, fleksibilitet, hvis jeres behov ændrer sig, samt smidige meka­nismer, så problemer i samarbejdet kan adresses tidligt og på et passende niveau, inden det måske er for sent, og problem­erne er så omsig­gribende, at de skal eskaleres.

Og det behøver næsten ikke nævnes, vel? Netop det kan legal-funktionen gardere dig imod, hvis der vel at mærke sættes fokus på at anvende kontrakterne aktivt frem for fx at lægge vægt på, hvor mange der udfærdiges i løbet af et år. 

Compliance som license to play

Et andet oplagt område, hvor legal kan bidrage, er compliance. For her bliver kravene hastigt større og lige så risikoen for, at du ikke er compliant. Og da du sikkert – ligesom de fleste andre – ikke selvsikkert kan nikke til, at du er dus med alle de nyeste regler, er der god ræson i at give det ansvar til din legal-funktion.

For konsekvenserne af brud og manglende compliance bliver mere og mere ødelæggende. Det ses i stigende grad, hvor hurtigt virksomheder bliver ramt af dårlig omtale fra den ene dag til den anden med den konsekvens, at både kunder og leverandører stikker halen mellem benene. De virksomheder, der ikke har styr på kravene efter lovgivningen – eller ikke kan dokumentere, at de har styr på det – risikerer simpelthen at blive fravalgt.

En proaktiv legal-funktion vil kunne påtage sig ansvaret for at være på forkant med lovgivningen og bidrage til at implementere måder, hvorpå virksomheden kan leve op til lovkravene på en hensigtsmæssig måde – uden at umuliggøre driften i hverdagen.

En effektiv compliance, hvor processer og procedurer er sat op, så de efterleves smidigt og tidseffektivt, består ikke blot i at minimere risici, men direkte i at minimere de omkostninger, der er forbundet med overholdelsen af lovgivningen.

Basico Legal Services Trine Vissing

Gør legal til en integreret del af salgs­aktiviteterne

Virksomheder med en salgsorganisation vil ofte se et sammenstød mellem juristerne og sælgerne. For sælgerne vil gerne have salget hurtigt ud over rampen, imens juristernes ærinde er, at alt er gennemtjekket – gerne to gange.

Resultatet bliver desværre ofte, at sælgerne helst springer let og elegant over involveringen af juristerne og tager skeen i egen hånd. Fordi de har en oplevelse af, at legal ikke bidrager med andet end at forsinke processen.

Det kan skabe nogle uheldige situationer, hvor sælgerne får solgt skindet, før bjørnen er skudt. En legal-funktion med værdiskabelse og udbyttet i fokus vil kunne implementere nogle operationelle salgs­kontrakter, hvor sælgerne har frihed og fleksibilitet under nogle på forhånd fastsatte rammer til at effektuere salgene. Og dermed sikre, at der ikke bliver lovet mere, end virksomheden kan holde.

Desuden vil legal have en rolle i at uddanne salgsfolk i, hvad de må og ikke må, herunder etik og konkrete retningslinjer. En effektiv og hurtigt handlende salgsorganisation, der kan få lukket flere salg hurtigt uden at sætte de juridiske risici over styr, er uden tvivl profitskabende for virksomheden og derfor et oplagt område at fokusere på.

Få orden i penalhuset inden åbent hus

Når en virksomhed står over for at skulle have en investering eller sælges, bliver det desværre ofte tydeligt, hvor meget værdi der kan tabes, hvis virksomheden ikke har prioritereret at have orden i det juridiske penalhus. Når en M&A eller investerings­proces skydes i gang, og købere og investorer kræver dokumentation på en lang række områder som led i deres due diligence, ses det ofte, at fokus har været for snævert, og at visse områder ikke har været varetaget ordentligt. 

En due diligence med observationspunkter på manglende dokumentation for eksempel­vis kundekontrakter, IP-rettigheder og overholdelse af compliance kan utvivlsomt resultere i en lavere købesum og generelt dårligere vilkår. Men endnu værre kan det betyde et decideret fravalg fra den potentielle køber eller investors side.

Så har du en plan om en større tilføjelse af kapital eller et egentligt salg af virksomheden inden for en kort årrække, er det altså ikke omkostningerne til legal, der bør være dit bekymringspunkt.

Tværtimod bør det blive en prioritet at få gjort virksom­heden så attraktiv og indbydende som muligt – ikke bare finansielt, men også legalt.

“Uanset størrelsen og kompleksiteten af din virksomhed er en legal-funktion ikke en ekstravagant luksus. For selvom du måske har en oplevelse af, at netop din virksomhed er lige ud ad landevejen, og at det ville være at skyde spurve med kanoner at have en legal-funktion, er virkeligheden i dag, at med stigende kompleks lovgivning er ingen virksomhed lige ud ad landevejen.”

Kend din blinde vinkel

Uanset størrelsen og kompleksiteten af din virksomhed er en legal-funktion ikke en ekstravagant luksus. For selvom du måske har en oplevelse af, at netop din virksomhed er lige ud ad landevejen, og at det ville være at skyde spurve med kanoner at have en legal-funktion, er virkeligheden i dag, at med stigende kompleks lovgivning er ingen virksomhed lige ud ad landevejen. Og oplever du ikke behov for en legal-funktion, er din blinde vinkel formentlig, at din virksom­hed er mere kompleks, end du tror.

Derfor kan det give god mening, at du får gjort dig umage for at afdække dine behov. Måske du ikke behøver en fuldtidsressource, men en jurist, der kan understøtte din forretning på deltid med enkelte dage om ugen.

Det afgørende er, at med indgående kendskab til driften har din legal-funktion, uanset hvilken form den tager, mulighed for at spot­te de blinde vinkler, kun en jurist kan se.

Det vigtige resultat bliver, at du på den måde gør legal til en fast del af din virksomhed, så du får skabt orden i penalhuset, hvor der er styr på både kontrakter og compliance i alle dele af din forretning, samtidig med at du sikrer fremtiden. 

Trine Damsgaard Vissing

Trine Damsgaard Vissing

Partner

+45 53 51 11 25

tvissing@basico.dk

Har du brug for sparring til at afdække dit legal behov?

Når det handler om legal, er det i dag bedre at gøre noget end slet ikke. Og tilføjelsen af juridiske kompetencer til din virksomhed vil altid bidrage positivt.

Når det er sagt, ved vi, at det kan være svært at afdække, hvilke behov netop din virksomhed har. Derfor vil vi hjertens gerne sparre og hjælpe dig med at udforme et roadmap, der afdækker dine behov i et tiltagende komplekst juridisk landskab. Ræk ud til os for at påbegynde dialogen allerede i dag.