Financial Forecasting Adaptive Planning

Finansiel forecasting: Sådan rammer du rigtigt!

Næsten alle virksomheder kæmper med finansiel forecasting, men der er hjælp på vej. Vi har skrevet en mailserie om, hvad du skal tage højde for, hvis du vil ramme rigtigt.

Tilmeld dig her!

Accepter, at du aldrig kommer til at 'ramme rigtigt'

“Vi bruger så meget tid og så mange kræfter på denne proces, men vi rammer aldrig rigtigt!" lyder en typisk frustration. Kan du genkende det? Så er du ikke den eneste, og vi vil opfordre dig til at læse videre ... der er hjælp på vej.

Hvis du med at 'ramme rigtigt' mener, at du rammer de forecastede tal, så kommer du til at ændre mening - og ændre din tankegang: Accepter, at du aldrig kommer til at ‘ramme rigtigt’.

Uanset hvor meget du gør dig umage, og uanset hvilken proces eller hvilket system du bruger, så vil du aldrig kunne forudse nøjagtigt, hvad der kommer til at ske.

Når det er sagt, så giver det stadig god mening at udarbejde finansielle forecasts. Hvis det gøres rigtigt, kan forecasts give indsigt, skabe debat, udfordre antagelser og lede til bedre og hurtigere beslutninger. Og det hjælper normalt med en tankegang, der stemmer med følgende udsagn:

“Det er ofte bedre at indse, at tingene ikke er under kontrol og at handle herefter end at tro, at tingene er under kontrol og handle herefter.”

– Bjarte Bogsnes

Verden er i sagens natur uforudsigelig, så vi er nødt til at leve med usikkerheden, hvilket har adskillige konsekvenser.

Gentænk definitionen på en god forecast!

En god forecast er objektiv og leverer det mest sandsynlige resultat på baggrund af den nuværende situation samt de planlagte handlinger og antagelser. Derfor vil forecasten sommetider ramme skævt ift. de ønskede mål. Men hvis forecasten (og den tilhørende forberedelsesproces) leder til nye indsigter og identificerer udfordringer, så vi kan handle i tide, så er det fremragende.

Det lyder spændende. Skriv mig op!

Få et smugkig:

Her får du en kort introduktion til de kommende artikler.

Det kunne være en fordel at tænke mere i hvad-nu-hvis-scenarier, ligesom vi - fremfor at forsøge at forecaste specifikke resultater, der beskrives med nøjagtige tal - bør tænke i intervaller.

 • Formål

  I denne artikel ser vi nærmere på vigtigheden af at have et tydeligt defineret formål med en forecast. Hvem er den beregnet for, og hvad skal de bruge den til?

 • Usikkerhed

  I denne artikel behandler vi den iboende usikkerhed mere dybtgående, ligesom vi ser på, hvad den har af betydning for processen og brugen af finansielle forecasts.

 • Format

  I denne artikel ser vi på flere aspekter ved formatet eller strukturen på den finansielle forecast og processen.

 • Proces og governance

  I denne artikel uddyber vi, hvordan de emner, der er berørt i de tidligere artikler (formål, usikkerhed og format) kan understøttes og styrkes ved hjælp af den rette proces- og governancestruktur.

 • Systemovervejelser

  I denne artikel kombinerer vi konklusionerne og overvejelserne fra de tidligere artikler og spørger os selv, hvilken betydning de har for designet på og valget af forecastingsystem.

CTA

Få viden i din mailbox!

Med vores mailserie "Finansiel forecasting - sådan rammer du rigtigt" får du viden om flere forskellige aspekter, der skal tages højde for, når du vil ramme rigtigt. Viden, der gør det muligt for dig at gentænke definitionen på en god forecast.

Det lyder interessant. Skriv mig op!