Case LB Forsikring 2

LB Forsikring: I finance business partnering stopper udviklingen aldrig

Læsetid: 14 minutter

FÅ INSPIRATION!
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
TILMELD

LB Forsikring har det seneste år for alvor sat fokus på finance business partnering for at styrke sin forretning. Men hvad er en business partner, hvad falder ind under ’finance business partnering’-konceptet, og hvorfor er det en disciplin, der rummer stor forretningsmæssig værdi? Det udfolder vi i artiklen her, hvor vi har sat Asbjørn Christensen Haslev, funktionschef i LB Forsikring, stævne.

Starter vi helt fra toppen, er finance business partnering et koncept, der – i sin reneste form – handler om, at dygtige finansfolk dedikeres til at sikre, at nøglepersoner i en organisations ledelse har den nødvendige indsigt i forretningens finansielle data. Så de kan agere strategisk, langsigtet og proaktivt på tendenser i markedet. 

Det er derfor finance business partnerens fineste opgave at være en betroet intern rådgiver for fx CFO’en, COO’en eller HR-direktøren og at klæde dem på samt give dem finansiel indsigt. Hvilket kræver høj faglighed kombineret med gode relationelle færdigheder. 

Derfor er finance business partnering også en kraftfuld løftestang for at skabe værdi i en organisation. Og hvordan de bruger konceptet i LB Forsikring, har vi talt med Asbjørn Christensen Haslev om. 

Han er leder af afdelingen Business Controlling og Styring, hvor business partnering-konceptet har sit ståsted.

Forsikringer i fællesskab

LB Forsikring er Danmarks fjerdestørste forsikringsaktieselskab for private kunder. Som et medlemsejet forsikringsfællesskab – bestående af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring, LB Forsikring til PFA og LB Erhverv – skaber LB Forsikring værdi direkte for sine medlemmer. 

Et solidt fundament at bygge videre på

Vi møder Asbjørn på LB Forsikrings kontor på Amerika Plads i København med kig til vand og en vindblæst himmel. Og selvom han først kan fejre sit etårs jubilæum i LB Forsikring i sensommeren 2023, har han fra første dag arbejdet målrettet for at skabe større forretningsmæssig værdi gennem finance business partnering. 

En del af nøglen til at få succes med finance business partnering ligger i stærke relationer på tværs af en organisations forretningsenheder, så fx forretningsstrategiske initiativer ikke designes i siloer, men med øje for, hvordan de påvirker resten af forretningen. 

Asbjørn fortæller, at der var et godt udgangspunkt. Der var allerede etableret visse relationer på tværs af forretningsenhederne og en positiv indstilling over for at indfri det potentiale, der ligger i at arbejde mere struktureret med netop finance business partnering.

"Jo mere veldrevet og effektiv LB Forsikring er, jo mere kan vi komme vores medlemmer til gavn. Så det er medlemmerne, vi skal holde værdien oppe for. Og dét synes jeg, er en rigtig stærk forudsætning at drive en virksomhed ud fra."

Så LB Forsikring havde et godt fundament, som Asbjørn kunne videreudvikle en finance business partnering-indsats på. Det vil sige: dygtige medarbejdere, en god datatilgang, den rette systemunderstøttelse samt en ambitiøs strategi og ledelse. 

Asbjørn fortæller: ”Medlemmerne bliver beriget, når vi i Business Controlling og Styring støtter LB Forsikring i at gøre et godt stykke arbejde. For jo mere veldrevet og effektiv LB Forsikring er, jo mere kan vi komme vores medlemmer til gavn. Så det er medlemmerne, vi skal holde værdien oppe for. Og dét synes jeg, er en rigtig stærk forudsætning at drive en virksomhed ud fra.” 

At det faktisk er dem, der bruger vores service og produkter, der også får tilbage, når vi gør en god indsats,” afrunder Asbjørn sin pointe. 

Med mindsettet ”Hvordan får vi skabt den størst mulige værdi på et allerede eksisterende stærkt fundament?” sætter Asbjørn til en begyndelse kursen for forretningen for at få igangsat det vigtige relationsarbejde mellem de forskellige forretningsenheder. 

For Asbjørns team i Business Controlling og Styring skal spille LB Forsikring så god som mulig på tværs af hele organisationen. ”Det er faktisk vores ypperste opgave,” som Asbjørn klart formulerer det.

Asbjørn Christensen Haslev, funktionschef i LB Forsikring

Han uddyber: ”For at kunne se det store billede og træffe gode beslutninger, så er du i første omgang nødt til at finde ud af, hvad der foregår på tværs af organisationen. Og der kunne jeg se, at vi havde et stærkt fundament at stå på og potentiale for at frigive endnu mere værdi ved at få forretningen tæt på os i finans. Det gjorde vi konkret ved at opsætte rammerne for et sparringsforløb, både internt i min afdeling og mellem finance business partneren og de forskellige medlemmer af koncernledelsen. Dette gav plads til, at vi kunne spille hinanden stærke og videreudvikle på de gode ting, vi har.” 

Det stærke fundament i LB Forsikring består af et stærkt fællesskab, hvor medarbejderne arbejder hver dag for at forbedre oplevelsen for deres medlemmer. Derfor var dele af rapporteringen allerede på plads, ligesom det var tilfældet med flere processer såsom forecast, budget og styringsmodel.

Det kræver tid, tillid og transparens 

Vi sporer samtalen endnu mere ind på finance business partnering og på, hvordan konceptet ikke er nyt i LB Forsikring. Men der er blevet sat mere struktur på. Det har ændret sig fra primært at skulle understøtte forretningen til også at handle om at være i øjenhøjde med interne kunder og forretningen. 

Der er ingen tvivl om, at det klassiske controlling-arbejde skal laves; der skal laves et overblik over igangsatte initiativer i organisationen, vi skal have fundet ud af, hvordan vi regner på LB Forsikrings aktiviteter, og hvordan de påvirker den finansielle planlægning og forecast. Altså hvilke der understøtter forretningen, og hvilke der har udtjent deres formål. Her taler vi ind i data og analyse. Men jeg ser også et helt andet niveau, hvor relationerne kommer i spil. Hvor indsigter får stor værdi,” forklarer Asbjørn, inden han fortsætter. 

Det er også her – hvis du er en dygtig finance business partner – at du opnår en vis fortrolighed. For kan du opbygge tillid og vise gennemsigtighed, så vil arbejdet med data og analyse give langt mere værdi. Både fordi du vil få et bedre grundlag for drøftelserne og et rum, hvor dem, du er finance business partner for, trygt kan dele forskellige holdninger. Hvilket er enormt vigtigt, da der ikke findes en perfekt verden. Så kan vi i LB Forsikring dele indsigter, bekymringer, udfordringer og drøfte scenarier, før de kigger ind ad hoveddøren. Ja, så er sandsynligheden for, at vi kan navigere bedst muligt igennem dem, størst,” afrunder Asbjørn sin pointe.

"Relationen mellem en finance business partner og fx en CFO skal plejes, og der vil være dynamikker, du skal acceptere tager tid. Relationen kan for nogle lynhurtigt blive god, men det er udviklingen af relationen på den lange bane, der er afgørende for, hvordan samarbejdet bliver."

De seneste seks måneder har en stor del af arbejdet i Business Controlling og Styring handlet om at få kalibreret, hvad en finance business partner er, og hvad konceptet skal kunne i LB Forsikring. 

Det tager tid, og det skal alle involverede have respekt for, at det gør. At skabe transparens over hele linjen er nemlig ikke en kortsigtet opgave, men en forudsætning for at kunne træffe de bedste beslutninger, hvor det er muligt, og en opgave, der skal genbesøges kontinuerligt. 

Asbjørn peger på, at der faktisk kan trækkes paralleller til et venskab. ”Relationen mellem en finance business partner og fx en CFO skal plejes, og der vil være dynamikker, du skal acceptere tager tid. Relationen kan for nogle lynhurtigt blive god, men det er udviklingen af relationen på den lange bane, der er afgørende for, hvordan samarbejdet bliver. Det kræver tid, tillid og transparens.

Intet sker ved et trylleslag

Men alt har ikke kun været lige ud ad landevejen, for når vi spørger ind til, hvad det sværeste har været ved at viderebygge finance business partnering-konceptet i LB Forsikring, kommer svaret prompte – dog med et glimt i øjet: ”Det har nok mest været mig.” Asbjørn trækker på smilebåndet og fortsætter: ”Forstået på den måde, at ting tager tid. Og selvom du kommer med dit koncept, og folk er med, og du har de bedste intentioner, så skal du også have respekt for, at der foregår meget andet i butikken end lige det, du sidder med. Som med alt andet skal du ind og vise, hvad det er for en værdiskabelse, der kan ske. 

Værdiskabelse er et nøgleord, der går igen flere gange i vores samtale. Dén ligger nemlig ikke kun i økonomiske analyser og aktiviteter, men også i tilliden og fortroligheden. Med bevidstheden om, at tillid og fortrolighed er med til at løfte forretningen, har faste kvartals- og månedsreviews med koncernledelsen i LB Forsikring været en indgang til løbende drøftelser om, hvad der er relevant for forretningen, og hvad formålet er. For intet er hugget i sten. Der vil altid opstå situationer, ingen havde set komme. ”Derfor er det vigtigt, vi hele tiden kalibrerer,” pointerer Asbjørn. 

Når vi løfter os, skal der bygges nye kompetencer

Kalibrering har også vist sig vigtigt på medarbejderfronten. 

Vi har også været ude og forstærke teamet i den sidste periode netop på finance business partner-fronten. Vi har som team udviklet os til et andet stadie. Dog er vi stadig i fasen, hvor vi er ved at starte en masse dialoger op og afdække, hvordan vi går til finance business partner-opgaven – også internt i teamet. 

Asbjørn fortsætter: ”Der har været kolleger i teamet, der allerede var involveret i partnering-delen, som selvfølgelig fortsætter med det. Men på nogle områder har der været behov for, at vi fik nye folk ind med andre kompetencer. Også for at kunne hjælpe med at videreformidle partner-rollen, så det ikke bare var mig alene. Hele holdet gør en samlet indsats for at understøtte og videreudvikle finance business partnering-konceptet, så vi kan stå endnu stærkere end før. Både i vores team og i LB Forsikring som forretning. 

Og netop teamets sammensætning er værd at kigge ind i. Teamet er lidt ligesom et fodboldhold afhængigt af, at bolden skifter fødder. Det leder os til at zoome lidt ud på LB Forsikring som organisation. For nok er det vigtigt, at Asbjørn og hans team er der for forretningen, men den samlede organisationskultur er også afgørende for, at de kan lykkes med deres support. 

Asbjørn ser lyst på den fremtidige udvikling i finance business partnering, og hans afsluttende ord er ikke til at tage fejl af: ”Hele fællesskabsfølelsen, der ligger i LB Forsikring, er virkelig imponerende. Det gør også, at vores finance business partnere er tæt på at være en del af den daglige gang i de forretningsenheder, de supporterer. Og det kan vi faktisk mærke ved, at vi hurtigere kan komme ud over rampen. Vi fortsætter med at udvikle os – og respekterer, at gode ting tager tid.

Maj Uggerhøj

Maj Uggerhøj

Partner

+45 31 76 75 23

muggerhoj@basico.dk

Finance business partnering styrker din forretning

Hos Basico ser vi finansfunktionen som et værdifuldt fundament for enhver virksomheds fremdrift. Værdien kan styrkes ved at udvikle Finance og skabe synergier til de klassiske og kendte leverancer i finansfunktionens værdikæde ved at agere finance business partner – virksomhedens betroede sparringspartner i økonomifunktionen.