Rolling Forecast Content

Effektiv økonomistyring: Sådan bidrager rolling forecast til vækst i din virksomhed

Læsetid: 8 minutter

FÅ INSPIRATION!
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
TILMELD
Anders Olesen

Anders Olesen

Senior Partner

21. marts 2024

Uforudsigelighed er snart det eneste, vi kan forudsige, og det stiller store krav – særligt til din planlægnings- og budgetproces. Men her kan den økonomiske planlægningsmetode rolling forecast komme dig til undsætning. Og i denne artikel kan du få indsigt i, hvordan rolling forecast – kombineret med de rette økonomistyringsmål – kan understøtte virksomheders vækst bedre end traditionelle planning-processer.

Traditionelt set har den klassiske årlige budgetproces været redskabet til at forsøge at forudse virksomheders fremtidige performance og dermed deres succes – eller eventuelle mangel på samme. Og budgetprocessen er normalt bygget op ved at konsolidere budgetter fra forskellige afdelinger i virksomheden efterfulgt af en række møder, hvor budgetterne drøftes og justeres – indtil ledelsen er tilfreds. En proces, der som regel ikke er særlig tilfredsstillende for nogen parter.

Og med en verden i konstant forandring virker det også næsten komisk at bede nogen kigge et år frem og give et klart svar på, hvordan en virksomhed præcist udvikler sig.

Det er nemlig en svær (næsten umulig) opgave, da enhver ide om fremtiden er baseret på et væld af antagelser om hændelser, der kan påvirke resultatet: politiske tiltag eller mangel på samme, kunders eller leverandørers konkurs, ændringer i strategi eller i helligdage, et land, der invaderes, eller en nøglemedarbejder, der siger op.

Det er derfor vigtigt, at du bruger dine kræfter dér, hvor det giver værdi, når du forsøger at se fremad. Og det er lige præcis dét, rolling forecast hjælper dig med.

Ved at implementere rolling forecast frigiver du ikke blot ressourcer fra den tunge budgetproces. Du forholder dig til virksomhedens udvikling ved løbende at se frem i stedet for at fokusere på en fast budgetperiode og skaber dermed fokus på dét, der giver værdi i virksomheden.

Mere tid til fakta og mindre tid til gætværk

Rolling forecast indebærer, at du – ud over den klassiske budgetperiode – løbende ser 12-24 måneder frem. Hvilken periode der præcis giver mening, afhænger af din forretningsmodel. Dog gælder det, at jo længere væk du kommer fra den nuværende måned, jo mere usikker bliver forudsigelsen. Derfor kan du med fordel bruge tid på de måneder, der ligger nærmest, og mindre tid på de måneder, der ligger langt ude i fremtiden.

Det er vigtigt, at du bruger dine kræfter dér, hvor det giver værdi, når du forsøger at se fremad. Og det er lige præcis dét, rolling forecast hjælper dig med.

Desuden hjælper rolling forecast dig med at holde din forecastproces simpel, da du koncentrerer dig om få udvalgte nøgleparametre, så du kan reagere løbende på ændringerne. Det sikrer, at du kan fokusere på de aktiviteter, der har en direkte indvirkning på din virksomheds udvikling og vækst. Hvilket gør, at det overordnede fokus skifter fra at forklare afvigelser i budgettet til forventningerne for fremtiden.

Samtidig bevirker den løbende forecastproces også, at du har et godt udgangspunkt for at udforme et budget til bestyrelse eller investorer, når det efterspørges – også med kort varsel.

På den måde kan du sikre et skarpt fokus, der understøtter din virksomheds strategi, være mere realistisk ift. forudsigelser om virksomhedens udvikling og fremdyrke en strategisk tilgang til din virksomheds finansielle planlægning og styring.

Kombiner de rette mål med rolling forecast

En fordel ved rolling forecast er, at denne proces bedre kan understøtte dit fokus på de rette parametre til at måle virksomhedens
vækst og værdi. 

Din virksomhed er grundlæggende succesfuld, hvis den gør det bedre end sine konkurrenter målt på markedsandel eller profitabilitet. Eller hvis den giver et bedre afkast til sine aktionærer, end de ellers kan få på markedet.

Derfor er et godt mål fx afkastet på den investerede kapital (ROIC), fordi dét mål udligner forskelle i kapitalstrukturen ift. såvel egenkapital som vækst, og du kan dermed sammenligne afkastet med de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). Derved kan du vise investorer, at du leverer et afkast, der er bedre end det, de i gennemsnit ellers kan få på markedet.

Et andet overordnet mål er, at du fokuserer på at vokse mere end markedet fremfor at fokusere på en bestemt procentsats, som mange gør i en klassisk budgetproces. Målet viser dermed, om virksomheden har succes på trods af et svært marked, eller om virksomheden reelt klarer sig dårligt, selvom den vokser pænt.

For at din virksomhed kan klare sig bedre end markedet, skal du forholde dig til, hvilke mål der er de egentlige value drivers. Hvilke mål der er de rigtige at benytte, afhænger af både jeres forretningsmodel og branche, men fælles for dem er, at I kan sammenligne jer med relevante konkurrenter. 

Når du kombinerer de rette mål med rolling forecast, fokuserer du på scenarieanalyse fremfor at estimere et meget præcist tal. Det er den naturlige konsekvens af, at fremtiden er et udfaldsrum snarere end et præcist tal. Og formålet med rolling forecast er at styre de parametre eller scenarier, der har størst indflydelse på, hvor stor varians der kan være i udfaldsrummet.

Hvordan kommer du i gang?

Excel er stadig den daglige arbejdshest i de fleste finans- og økonomiafdelinger, og derfor foretages mange analyser og forecasts i Excel. Men at udføre en realistisk analyse i Excel kan være en udfordring, fordi kompleksiteten hurtigt stiger, risikoen for fejl er høj, og gennemsigtigheden er lav.

Derfor kan det være en fordel at finde et system til at understøtte rolling forecast og de dertilhørende processer. Her kommer moderne planlægningssystemer ind i billedet. 

For moderne planlægningssystemer gør det lettere at samarbejde på tværs af virksomheden og sikrer, at du kan foretage løbende forecasting. På den måde kan du hurtigt og agilt tilpasse forskellige elementer, når dine antagelser ændrer sig.

Moderne planning-systemer understøtter nemlig både traditionelle budgetprocesser, rolling forecast, scenarieanalyser, rapportering og strategisk planlægning. De integrerer endda også kunstig intelligens til bedre forecasting og machine learning til automatisering af manuelle opgaver.

Læs denne og flere artikler i magasinet Content her.

Anders Olesen

Anders Olesen

Senior Partner

+45 25 10 22 00

aolesen@basico.dk

Vil du have sparring på din forecast- og budgetproces?

I takt med at virksomheder konstant udvikler sig og bliver mere dynamiske, bliver det endnu mere udfordrende at spå om fremtiden og lave økonomiske prognoser. Her kan den rette proces kombineret med cloud-baserede finansielle planlægnings- og analyseværktøjer være med til at løse de ’klassiske’ problemstillinger.

Du er meget velkommen til at række ud, hvis du har brug for rådgivning om jeres forecastingproces eller implementeringen af Workday Adaptive Planning.