Basico - ESG Toget Kører

ESG-toget kører – og det er en fordel at stige tidligt på.

Læsetid: 11 minutter

FÅ INSPIRATION
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Tilmeld
Morten  Virenfeldt Nielsen

Morten Virenfeldt Nielsen

Partner

13. december 2022

Kravene til ESG-rapportering banker på døren. Og selvom vi ved, at de bliver en realitet inden længe, er der stadig mange, der er usikre på, hvad det konkret kommer til at betyde for dem og deres interne arbejdsgange, fokus og rapportering. I Basico er vi, som finansfolk er flest: Vi kan godt lide at være godt forberedt. Derfor har vi spurgt Bente Overgaard, der er en af Danmarks førende eksperter på netop ESG-området, til råds om, hvordan danske virksomheder kan forberede sig bedst muligt på ESG-rapporteringen.

 

Hvis du nogensinde har pendlet med offentlig transport i myldretiden, har du sikkert gjort dig denne erfaring: Det er en stor fordel at stige tidligt på toget – hvor du kan finde en god siddeplads, orientere dig i køreplanen og har mulighed for at flytte dig, hvis din plads skulle vise sig at være mindre god end først antaget.

 

Det samme gør sig faktisk gældende for ESG-rapportering. ”Lige nu er der et moment of opportunity”, fortæller Bente Overgaard og fortsætter:

 

“Ved at komme tidligt ud af starthullerne og tage hul på ESG-rapporteringen nu giver du dig selv en mulighed for at prøve disciplinen af og finde ud af, hvad der fungerer godt, og hvor din proces skal tilrettes. Og det er en fordel at være godt forberedt frem for at vente, til rapporteringskravene er blevet en realitet – så du ikke skal ramme midt i skiven i første forsøg”.

Bente Overgaard BW

Bestyrelsen og direktionen skal gå forrest og sende et klart signal til medarbejderne om, at vi mener det her – og at det er den her vej, vi går.

Bente Overgaard er en af Danmarks førende eksperter på ESG-området og forfatter til bogen ”Virksomhedens grønne omstilling” fra 2022. Hun er programdirektør på CBS-bestyrelsesuddannelserne og ansvarlig for og underviser på de finansielle bestyrelsesuddannelser samt bestyrelsesuddannelsen inden for sustainable finance og ESG. Hun er bestyrelsesformand i AES Erhvervssikring, Holberg Fenger Holding og Ennogie Solar Group. Derudover er hun næstformand i Den Danske Naturfond og bestyrelsesmedlem i Jyske Bank A/S, SP Group A/S og Johannes Fogs Fond m.fl. Endelig har hun dugfrisk bestyrelseserfaring fra de statslige selskaber Energinet og Finansiel Stabilitet. … og så har hun ualmindeligt mange kilometer i benene fra den finansielle sektor – nærmere betegnet 26 års erfaring, senest fra Nykredit A/S, hvor hun har været koncerndirektør i otte år. Sideløbende har hun varetaget bestyrelseshverv i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, BEC og JN Data.

Det svære E

Da vi spørger Bente Overgaard, hvordan hun foreslår, at man tager hul på ESG-rapportering, falder svaret prompte:

“Jeg ville nok starte med at finde ud af, hvilke dele af ESG der er relevante at rapportere på for din virksomhed. Og fokuser din indsats dér,” siger Bente Overgaard og uddyber:

“I min optik er E – environmental – det sværeste område. Det er her, problemstillingerne ligger, og det er her, virksomhederne famler lidt. Derfor er det en god idé at finde ud af, om der er nogle rammer, man kan støtte sig op ad”, siger hun og forklarer, at hun ville kigge mod NASDAQ’s IFRS-rapportering, hvis hun var en virksomhed, der skulle begynde med ESG-rapportering. Den indeholder nemlig nogle måltal og definitioner, du kan arbejde ud fra – og som giver en fornemmelse af, hvad det er for en opgave, du kigger ind i, når du skal til at rapportere på ESG.

“Når det så er sagt, er der ingen tvivl om, at der er dataudfordringer. Mange synes, at det er svært og nyt at arbejde med den her type data – og det er det. Jeg vil igen henvise til IFRS og NASDAQ og deres definitioner, for der er sandsynligvis noget, du kan bruge i dem. Derudover er der en del banker, interesseorganisationer og rådgivningshuse, der tilbyder at hjælpe på dette område.”

Bente Overgaard tilføjer, at E-området også er det sted, hvor der er større ændringer og investeringer forbundet med at leve op til måltallene i ESG-kravene.

“Det kan også være vigtigt at ændre på en skæv kønsbalance, men det er ofte nemmere at ændre på den end at træffe beslutning om store investeringer for at nedbringe sit CO2-aftryk,” siger hun og tilføjer: ”Og det er jo i øvrigt ikke kun CO2, du skal forholde dig til på E-området; vand, biodiversitet, cirkulære forretningsmodeller osv. er også vigtige interesseområder ift. de miljø­mæssige måltal. Og regulering af disse områder er kommet for at blive. Derfor er det også vigtigt, at bestyrelses- og ledelseslaget tager drøftelserne om virksomhedens strategiske valg på de her områder allerede nu.”

Når det regner på præsten … drypper det på de små og mellemstore virksomheder

Kravene til ESG-rapportering omfatter i første omgang store virksomheder. Så nogle små og mellemstore virksomheder tænker måske, at de foreløbigt går fri af ESG-kravene, og at det derfor ikke er relevant for dem at forholde sig til dem.

“Men det synes jeg, at du skal prøve at tænke igennem igen. For selvom du måske ikke er omfattet af lovgivningen i fase 1, så flytter markedskravene sig. Og lige så snart de store og mellemstore virksomheder er blevet omfattet af lovkravene, så er det de mindre virksomheder, der står for tur.”

“Og den helt store udfordring i E-delen for de store virksomheder, det er scope 3-kravene – dvs. udledning i værdikæden. Men for andre er det jo nærmest et scope 1-krav, fordi de skal levere ind upstream i værdikæden. Så selvom man som mindre virksomhed ikke er omfattet direkte af lovkrav endnu, så kan man som leverandør være omfattet af de store virksomheders scope 3-krav – så det kan være vigtigt at have styr på det her, hvis du fortsat vil kunne levere til de store kunder,” forklarer Bente.

I oversigten over CO2 og scope 1, 2 og 3 på næste side kan du se, hvordan mindre og mellemstore virksomheder også kan blive omfattet af ESG-krav allerede nu, hvis de fx er leverandør til en stor virksomhed.

Få overblik over ESG-nøgletallene

ESG-hoved- og nøgletalsoversigt

Figur over ESG-hoved- og nøgletal

Kilde: ”ESG-hoved- og nøgletalsoversigten” som angivet i ”Virksomhedens grønne omstilling” af Bente Overgaard.

Figuren viser, hvilke konkrete ESG-nøgletal virksomheden skal rapportere på.

CO2 og scope 1, 2 og 3

Figur over CO2 og scope 1, 2 og 3

Kilde: ”Nem Guide til Klimaregnskabet”, Global Compact Network Danmark, som angivet i ”Virksomhedens grønne omstilling” af Bente Overgaard.

Greenhouse Gas (GHG)-Protokollen er en frivillig standard. Den er internationalt anerkendt og udbredt for opgørelse og rapportering om drivhusgasser, herunder CO2. Den dækker rapportering af de seks drivhusgasser. GHG-Protokollen foreslår, at virksomheder rapporterer på deres samlede klimaaftryk. For at gøre dette omregnes alle drivhusgasserne til CO2 ved hjælp af begrebet CO2-ækvivalenter (også kaldet CO2 e). De seks drivhusgasser er kuldioxid, metan, lattergas, hydrofluorcarbon, perfluorcarbon og svovlhexafluorid.

ESG er vigtigt – men det er ikke det eneste i verden

Udfordringen med ESG-rapportering er helt åbenlyst størst, hvis man er en produktionsvirksomhed, for det er ofte begrænset, hvor stort ens CO2-aftryk er som servicevirksomhed. Bente Overgaard påpeger, at især små og mellemstore produktionsvirksomheder derfor ser ind i nogle forventninger og krav, som det vil tage lidt tid og en række ind­satser at forberede sig på.

“Dermed ikke sagt, at man skal kaste alt andet over bord. For mange små og mellemstore produktionsvirksomheder er ramt af kæmpe udfordringer lige nu på grund af de stigende energipriser, stigende rå­varepriser og forstyrrelser i værdikæden, og mange har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. ESG er ikke det eneste hensyn, men jo hurtigere man kan begynde at danne sig et overblik over, hvor meget man bruger og udleder, jo bedre stiller man sig alt andet lige fremadrettet,” forklarer Bente Overgaard og tilføjer: ”Man kan bruge uendeligt mange ressourcer på det her, og prioriter derfor det, der er ’materielt’.”

Du får, hvad du måler

Bente Overgaard forklarer, at der kan være fordele ved at oprette et ’center of excellence’ med ESG-kompetencer. Med en eller flere medarbejdere, der har ESG som fokus­område.

“Måske er det blot en deltidsressource, der er nødvendig, hvor en af dine nuværende medarbejdere nøjes med at dedikere en del af sin tid til dette område. Men ved at forankre et tydeligt ESG-ansvar sikrer du, at der bliver taget hånd om det.”

“Derudover er det vigtigt at sætte sig nogle delmål. Og at få defineret nogle must-win battles, der kan hjælpe med at nå delmålene – og det er vigtigt at sørge for, at du får fulgt op på dem og arbejdet dig hen imod dem – nøjagtigt som i enhver anden transformation,” forklarer Bente Overgaard.

Hun tilføjer, at der skal opsættes nogle klare måltal og KPI’er for ESG. For der ligger en høj grad af sandhed i, at ’du får, hvad du måler’. Men KPI’erne kan ikke stå alene. De skal understøttes af medarbejdernes – og ikke mindst ledelsens – daglige handlinger.

“Bestyrelsen og direktionen skal gå forrest og sende et klart signal til medarbejderne om, at vi mener det her – og at det er den her vej, vi går. For det er jo i bund og grund en kulturændring, vi er ude i.”

CFO’en kan blive virksomhedens ESG-omdrejningspunkt

Der er ikke så meget slinger i valsen, da vi spørger Bente Overgaard, hvor hun ser ESG rykke hen:

“ESG kommer som udgangspunkt til at bo i CFO-området fremover – ’period’. Fordi det er her, vi har kompetencerne til at sikre validiteten i dataene.”

Derfor mener Bente Overgaard også, at det er afgørende, at CFO’en har det rigtige perspektiv og mindset ift. at arbejde med ESG. ”CFO’en skal synes, at ESG-nøgletal er lige så vigtige som de finansielle, og de skal behandles på samme måde,” siger hun.

“Selvfølgelig er kommunikationen og den gode historie også vigtig, men du har kun den gode historie at fortælle, hvis du har validitet i dine tal. Derfor bor ESG i CFO-­området fremover snarere end i markeds­føring og kommunikation. Kommunikationsafdelingen, hvor mange virksomheder tid­ligere har haft deres CSR-indsats forankret, vil også have opgaver, men ESG bliver mere og mere metodisk, tal- og datadrevet, og tal skal være valide”, siger Bente og trækker på smilebåndet, inden hun runder af:

“Transparens er vigtigt fremover, og virksomhedens kommunikation skal være funderet i tal og data for at være troværdig.”

Morten  Virenfeldt Nielsen

Morten Virenfeldt Nielsen

Partner

+45 30 45 77 88

mnielsen@basico.dk

Har du brug for hjælp til at få forankret din ESG-rapportering?

I Basico er vi eksperter i at understøtte udarbejdelsen af både intern og ekstern rapportering. Har du brug for hjælp til at få sat din ESG-rapportering på formel – og til at få etableret den understøttende organisation, processer, systemer og kompetencer ift. de stigende krav fra samarbejdspartnere, kunder, leverandører, finansieringskilder, medarbejdere og interesse­organisationer?

Så tøv ikke med at tage fat i os! Vi kan hjælpe med at få udarbejdet en plan for og få etableret en underliggende model for rapportering på ESG.