Basico Dit Roadmap Fra Opstart Til Aarsrapport

Gå praktisk til værks med din ESG-rapportering

Læsetid: 6 minutter

FÅ INSPIRATION
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
TILMELD
Morten  Virenfeldt Nielsen

Morten Virenfeldt Nielsen

Partner

13. juni 2024

Mette Slipsager

Mette Slipsager

Director

13. juni 2024

Dit roadmap fra opstart til årsrapport

I din rolle som CFO eller finansleder skal du håndtere de nye krav om bæredygtighedsrapportering og opnå CSRD-compliance. Og måske du spekulerer på, hvordan det er bedst at indlede processen, og hvilke områder der kræver ekstra fokus for at sikre en effektiv implementering. Uanset om du skal opbygge ESG-rapportering fra bunden, eller du skal opgradere en eksisterende rapporteringsproces, så er der hjælp at hente.

 

I denne artikel kan du læse vores indsigter fra egne praktiske erfaringer til strukturering af opgaven – for vejen til at opnå CSRD-compliance er overraskende ensartet. Med den rette tilgang og med et afstemt ambitionsniveau kan du effektivisere processen og spare værdifulde arbejdstimer.

Billede af "ESG-roadmap"

ESG-roadmap

1. Skab indsigt og fokus med væsentlighedsanalysen

I takt med at CSRD-reglerne har taget form, har konceptet dobbelt væsentlighed aldrig været mere relevant.

Nu handler det ikke længere om at navigere gennem lange lister med obligatoriske KPI’er, men i stedet er fokus skiftet til en mere målrettet og skarp tilgang med jeres dobbelt væsentlighedsanalyse (DVA).

DVA er første skridt på vejen mod CSRD-compliance og er afgørende for at definere et relevant scope, der fastlægger de materielle aspekter, der er signifikante for din organisation og jeres interessenter. Derudover muliggør DVA’en en strategisk prioritering af jeres indsats og ressourcer på de ESG-områder, hvor jeres virksomhed har en væsentlig påvirkning, risiko eller mulighed.

Derfor kan du begynde CSRD-forløbet med en grundig og velstruktureret DVA, da den skaber grundlaget for alle de følgende faser, og da den også skal revideres – hvad angår både resultat og proces. Derfor anbefaler vi løbende at afstemme med en revisor, så du ikke opbygger et nyt rapporteringsmaskinrum på baggrund af et forkert rapporteringsgrundlag.

2. ESG-driftsmodel hjælper dig med at integrere din ESG-rapportering

Med et klart defineret scope fra din dobbelt væsentlighedsanalyse er det tid til næste fase.

Her kommer ESG-driftsmodellen ind i billedet, der skal kunne understøtte din virksomheds unikke rapporteringskrav. Nogle af centrale emner at få på plads i driftsmodellen inkluderer intern organisering, ressourcer, årshjul og – sidst, men ikke mindst – udarbejdelse af en ESG-regnskabsmanual.

ESG-regnskabsmanuallen, som i øvrigt også er et uvurderligt redskab i samarbejdet med revisionen, bør omfatte detaljer om jeres ESG KPI’er, fx regnskabspraksis, procesbeskrivelser, principper for estimering, controlling steps og evt. rolle- og ansvarsfordeling.

For at være sikker på, at jeres rapportering er både præcis, konsistent og nøjagtig, anbefaler vi, at du implementerer processer og systemer på tværs af organisationen og inkluderer regelmæssige kontroller, der garanterer standardiseret datakvalitetssikring.

Ved at have klare roller og ansvarsområder sikrer du også, at hvert led i rapporteringskæden bidrager effektivt til ESG-rapporteringen og ikke overlapper mere end højest nødvendigt med fx årsrapporten.

Derfor anbefaler vi også, at koordineringsopgaven og det endelige ansvar ligger i finans, selvom mange andre dele af ESG-rapporteringen bliver fordelt i organisationen.

3. ESG-rapportering skal forankres på tværs

Når I har skabt jeres ESG-driftsmodel, er det afgørende at forankre den i jeres daglige drift og beslutningsprocesser. 

Ved at integrere ESG i både intern og ekstern rapportering får I mulighed for at omdanne data til handling og sikre, at bæredygtighedsparametrene bliver en naturlig del af jeres business case-modeller.

Ved hjælp af dataindsigt kan I nu sætte nogle klare målsætninger, iværksætte nye initiativer og etablere en opfølgningsproces for at monitorere jeres fremskridt.

Denne tilgang skaber en stærk forbindelse mellem strategi og operationel udførelse med kontinuerlig support og træning, som er fundamentet for en vellykket implementering af ESG-rapporteringen.

4. Revisors gennemgang 

At navigere i dokumentationskravene som foreskrevet i CSRD er ikke helt simpelt bl.a. fordi EU har valgt en progressiv model for udrulning af kravet til revisorerklæring. Indledningsvist kræves det at revisor udtrykker en konklusion om overholdelsen af ESG-rapporteringen bl.a. i henhold til ESRS, baseret på en erklæring med begrænset sikkerhed. Senere forventes det, at kravet øges til en erklæring med høj grad af sikkerhed.

Forskellen består i omfanget af revisors arbejdshandlinger, som kan sammenlignes med en ‘review-erklæring’ modsat en revisionserklæring på et finansielt regnskab.

Selvom dokumentationsbyrden ved en erklæring med begrænset sikkerhed er mindre, kan det første år forventes at være mere udfordrende, fordi revisor skal gennemgå processer, dokumentation og regnskabspraksis uden støtte fra review-bevis opnået i tidligere år.

Begynd med små og velovervejede skridt

Som du nok kan fornemme, så er opgavelisten lang i overgangen mod en CSRD-compliant rapportering.

Derfor anbefaler vi, at du holder rapporteringsscopet på et praktisk og rimeligt niveau i første omgang.

Det betyder, at du bliver nødt til at have et skarpt fokus under hele DVA-processen og vende din opmærksomhed mod de væsentligste aspekter.

Ved at prioritere og have de centrale elementer på plads først kan du altid udvide din rapportering med yderligere ’nice-to-have’- KPI’er og blive mere ambitiøs på sigt.

Når jeres rapporteringsmaskinrum er etableret, kalibreret og testet, og når resten af organisationen er forberedt på ESG-rapportering, så er det hele nemmere at tilgå.

At opnå CSRD-compliance er en omfattende opgave, så sørg for at bevare et pragmatisk perspektiv og at sikre en rimelig tilgang til CSRD-rapportering i din virksomhed – det er ambitiøst i sig selv.

Morten  Virenfeldt Nielsen

Morten Virenfeldt Nielsen

Partner

+45 30 45 77 88

mnielsen@basico.dk

Har du brug for hjælp til at opnå CSRD-compliance?

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med din ESG-rapportering – herunder at implementere et ESG-roadmap fra opstart til revisorerklæring.

Kontakt os