Basico Juristens Skeptiske Jubelrob For Ai

Juristens skeptiske jubelråb for AI

Læsetid: 9 minutter

FÅ INSPIRATION
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
TILMELD
Niels-Peter Kjølbye

Niels-Peter Kjølbye

Partner

05. juni 2024

En fair generalisering vil være, at vi jurister ikke er de mest risikovillige eller firstmovers. På trods af det besluttede vi os for selv at hoppe rimelig hurtigt med på AI-bølgen – godt hjulpet på vej af en kompetent IT-afdeling og AI-kyndige kolleger. Og på den måde fik vi bygget en ”tryg kravlegård”, vi kunne gøre os erfaringer i.   

Kravlegården bestod af et AI-modul, hvor vi kunne opbygge fortrolighed med teknologien uden at dele ud af fortrolige data. Mere konkret bestod den af tre elementer:  

 1. Generisk AI Chat-GPT (dansk/engelsk chatfunktion)
 2. Dokumentanalyse AI (upload, og få svar om indholdet)
 3. E-mail AI (skriv en god e-mail). 

I tillæg til det fik vi hurtigt defineret interne retningslinjer for brugen af AI-teknologien for at beskytte vores egne og kundernes data. 

Alt sammen noget der gav os et godt afsæt for både at skabe erfaringer og en fornemmelse af, hvordan vi kan bruge AI på det juridiske område. Resten af blogindlægget handler om netop det.  

Du får frigjort tid

AI kan ikke overtage dine opgaver (nej, heller ikke de kedeligste og mest repetitive af slagsen). Som jurist vil du stadig, i hvert fald et stykke tid endnu, skulle tjekke dens output igennem. Men bare det at få en AI til at generere et udkast har potentiale til at spare dig en masse tid – tid, som du i stedet kan bruge på de menneskelige relationer og interaktioner i forbindelse med formidling og forhandling. Og som kan give dig mere overskud til den analytiske og kommercielle del af dit arbejde.  

Mine kolleger og jeg betragter AI som en GPS: Den kører ikke bilen for dig. Den hjælper dig bare med noget af det, der før var rigtig besværligt ved at køre, nemlig at finde vej. Du slipper for at bruge vigtig hjernekapacitet på at memorere ruter, og du slipper for at forsøge at navigere gennem et nyt landskab med en slidt, 20 år gammel kortbog med udrevne sider, æselører og kaffepletter. 

Til gengæld skal du stadig styre bilen, og du skal stadig holde øje med trafikken og dine omgivelser. Og du slipper ikke helt for at tage stilling til ruten – du skal nemlig stadig bruge din kritiske sans og retningsintuition. Det vigtigste, du skal vide, er nemlig, at AI helt entydigt er en maskine med en form for maskinel intelligens. Og noget, den virkelig mangler, er det, man i mangel af et bedre udtryk kan kalde ’common sense’. 

Hvad nu, hvis AI kunne gennemgå kontrakter? 

Kontraktgennemgang er uden sammenligning den tydeligste gennemgående fællesnævner for mit og mine kollegers arbejde. Det gælder internt, når vi selv indgår kundeaftaler og samarbejdsaftaler. Det gælder eksternt, når vi hjælper vores kunder med at forstå mulige juridiske risici, når de skal indgå kontrakter med kunder og samarbejdspartnere. 

Derudover skriver eller tilpasser vi ofte kontrakter til et givent kommercielt forhold. 

Og kontraktgennemgang er et tidskrævende arbejde – selv for en erfaren jurist. Og en typisk proces for arbejdet med en kontrakt består af nedenstående seks trin: 

 1. Introduktion til konteksten (kommercielt og på partsniveau)
 2. Gennemgang af aftaleudkast eller udarbejdelse af udkast (herunder valg af kontrakttype og template)
 3. Formidling af væsentlige juridiske pointer og risici i en mail, via kommentarfelter eller på et møde
 4. Forhandling
 5. Klargøring til underskrift
 6. Journalisering el.lign. til senere brug og opfølgning. 

Seks punkter, der tager tid og kan tage pusten fra forretningen. Netop derfor ser jeg AI som en fantastisk mulighed for at tage mit og andre juristers arbejde med kontrakter til næste niveau.  

 

Ambitionen er, at vi kan bruge langt mindre tid på alle de tunge administrative processer og fokusere mere på de menneskelige relationer og interaktioner i forbindelse med formidling og forhandling. 

 

Rent lavpraktisk drømmer jeg om, at den tekniske AI-assistent kan gennemgå aftaleudkast, fremhæve væsentlige pointer og indsætte forslag til ny tekst i aftalen, hvis der måtte mangle noget ud fra konteksten, eller hvis den eksisterende tekst skulle tilpasses.  

 

For at efterlade én opgave til os jurister – nemlig at gennemgå resultatet.  

 

Sikke et drømmescenarie. Men hæft dig ved ”drøm”.  

 

Vi har testet et værktøj, men syntes ikke, det var selvstændigt nok. Og vi endte med at bruge mere tid på at træne AI'en og kontrollere dens arbejde, end det ville have taget at gennemgå kontrakten old school. 

 

Så vi er ikke langt fra realitet, men lidt længere fra kvalitet. For selvom Generativ AI kan meget, så er der stadig en del opmærksomhedspunkter, der ikke lader sig ignorere. 

Træerne vokser ikke ind i himmelen

Efter vi har arbejdet i vores egen kravlegård, har vi reflekteret lidt over, hvor godt AI-teknologien faktisk kan håndtere en kontraktgennemgang.   

 • For det første er AI virkelig god til at danne overblik over en aftales indhold. Den kan opsummere, og du kan spørge den om, hvad forskellige delelementer regulerer.  

Jeg har fx fået meget fornuftige svar på spørgsmål om, hvad der ligger i ”suspension af en aftale”, ”risikoens overgang” og ”force majeure i Covid-19-sammenhæng”.  

Desuden kan den finde paragraffer, som evt. er nævnt i aftalen, og den kan forklare kendetegn ved en given aftale, fx en distributionsaftale. 

 • For det andet er AI er god til at komme med dispositioner og forslag til aftalestruktur og de overordnede punkters temaer.  

Jeg bad den fx om at skrive et Letter of Intent og en distributionsaftale. For begges vedkommende var svaret strukturelt tilfredsstillende, mens selve indholdet af teksten havde for lidt tyngde.  

 

Så her tænker jeg, at det vil være bedre at anvende en god standardaftale, som du evt. har liggende selv. Du kan nemlig godt ”prompte” en bedre løsning, fx bede den indsætte Voldgiftsinstituttets standard voldgiftsklausul i stedet for ”dansk ret og værneting”. Hvis du prompter mere specielle ønsker, risikerer du hurtigt at micro-manage din assistent – den er imidlertid ligeglad, men det er måske også derfor, du hurtigt bliver frustreret.  

 

Og så er der den sproglige præcision, der jo for os jurister er altafgørende. Hvilket er et stort opmærksomhedspunkt, når man som jurist anvender AI.   

 

ChatGPT (i alle dets opdateringer) og de andre store chatbots inden for Generativ AI er såkaldte Large Language Models – altså sprogmodeller. De virker ved at bruge en slags avanceret sproglig sandsynlighedsregning, der forudsiger, hvad de næste ord sandsynligvis er i en given tekst.   

 

Og grunden til, at de lyder så overbevisende, når de svarer på dine spørgsmål, er, at modellerne er trænet på helt vanvittige mængder data. Men der er et lille aber dabei. Det meste af den data, ChatGPT og dens large language models-fætre er trænet på, er på engelsk. Og det kan mærkes. Hvis du beder ChatGPT om at skrive en professionel e-mail, vil den ofte indlede med ”jeg håber, denne e-mail finder dig vel” – en direkte oversættelse af den engelske høflighedsfrase ”I hope this email finds you well”.   

 

Og hvis den er så dårlig til helt almindelige høflighedsfraser, så overvej, hvor galt det kan gå med juridiske formuleringer!  

 

Derfor: Tjek AI-genererede formuleringer grundigt. De kan komme med et fint førsteudkast, men du er (i hvert fald med AI’ens nuværende sproglige formåen) den eneste, der kan sikre, at den endelige tekst er præcis nok. 

 

Og i kølvandet på det skal du sætte dig ind i den pågældende AI-løsnings teknologi. GPT-4 er baseret på data frem til et givent tidspunkt. Den kan derfor ikke tage højde for afgørelser, avisartikler og ny lovgivning efter den dato.  

En anbefaling krydret med en knivspids skepsis  

Min og mine kollegers egen oplevelse med AI i en legal-funktion er, at de nuværende AI-løsninger er gode assistenter – specielt når du er meget afklaret med din egen forhandlingsposition og best practice (i en given kontekst). 

Vi er imponerede over, hvor hurtigt vi har kunnet gøre AI-funktionerne til noget brugbart, og vi tror på en fremtid med brede anvendelsesmuligheder for jurister. 

Så er du ikke kommet i gang med at anvende AI i jeres legal-afdeling, så må du prøve det!   

Metodisk er AI formentlig endnu bedre end de i forvejen meget disciplinerede jurister (som vi kender!). Det vil dermed forstærke juristens i forvejen stærke sider og frigive tid til udfoldelse af formidlings- og forhandlingsevnerne.  

Og for at AI skal lykkes som fuldgyldigt medlem af den juridiske afdeling, er der endnu mere brug for juristerne til at styre slagets gang. 

Niels-Peter Kjølbye

Niels-Peter Kjølbye

Partner

+45 22 16 53 05

npkjoelbye@basico.dk

Har du brug for sparring?

Har du brug for at komme i gang med snakken om, hvordan I frigiver AI-teknologiens potentiale i jeres Legal-afdeling?  

Så tøv ikke med at række ud. Så tager vi en uformel snak om, hvordan I kan bruge og implementere Generativ AI, så det passer ind i jeres hverdag, vision og strategi.  

Kontakt os