Basico-Voksevaerk Giver Nye Behov I Organisationen

Vokseværk giver nye behov i organisationen

Læsetid: 12 minutter

FÅ INSPIRATION
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Tilmeld
Trine Damsgaard Vissing

Trine Damsgaard Vissing

Partner

08. februar 2019

En eksplosiv vækst, som den Netcompany oplever, stiller hele tiden nye krav til, hvordan virksomheden skal ledes, og det medfører også et øget pres på virksomhedens supportfunktioner. En vækst i det format, Netcompany har været igennem og stadig er i, kræver et stærkt DNA. Det har virksomheden heldigvis, og der er ingen tvivl om, at medarbej­derne bliver anset som nøglen til succes. Både fleksibilitet og fælles værdier er til stede hos alle 1.800 medarbejdere.

 

I sommeren 2018 blev Net­company børsnoteret, hvilket krævede ekstra meget af virksomhedens medarbejdere. Ud over at passe kundeopgaver var der også flere nøglemedar­bejdere, som var involverede i de omfattende forberedelser til børsnoteringen.

Allerede da planerne om en børsnotering var på tegnebræt­tet, blev det besluttet at styrke organisationen med bl.a. en inhouse Legal-funktion, og Net­company ansatte Tine Kosmider Boye som General Counsel.

Tine kom med en baggrund som advokat fra et større advokatfirma samt flere års erfaring som in­house Legal counsel hos NETS, og netop denne erfaring har hun kunnet trække på, både i forhold til børsnoteringsprocessen og den daglige support til forret­ningen.

“Nogle tager afstand, hvis ens sprog bliver for juridisk, og derfor er det vigtigt at tale samme sprog som kollegerne og ikke som en advokat.”

En helt ny afdeling

Indtil da havde Netcompany ikke haft behov for en egentlig inhouse Legal-funktion, men klaret sig med en kombination af ekstern rådgivning og et stort ansvar for kontraktarbejdet hos den projektansvarlige partner.

Generelt set er inhouse Legal-funktionen i mange virksomheder tidligere ofte blevet betragtet som afdelingen for ’nej’, men i dag har rollen som General Counsel i en virksomhed en meget mere varieret og værdifuld rolle som supportfunktion til forret­ningen. En General Counsel, der udlever den værdiskabende rolle, har en dyb forståelse for forretningen, og der kan handles mere løsningsorienteret end ved udelukkende brug af ekstern advokatbistand.

I virksomheder, hvor der ikke tidligere har været en inhouse Legal-funktion, kan det være en udfordrende opgave at skabe både kendskab og tillid til, at funktionen er til for at støtte og hjælpe forretningen og kollegerne rundt om i organisationen. Tine Kosmider Boye har derfor haft fokus på både at lære forretnin­gen godt at kende og at skabe denne tillid blandt sine kollegaer til, at de har gavn af at bruge Legal.

“Nogle tager afstand, hvis ens sprog bliver for juridisk, og derfor er det vigtigt at tale samme sprog som kollegerne og ikke som en advokat. Samtidig kræver det et dybt kendskab til forretningen for at kunne støtte den”, fortæller Tine.

I starten havde Tine derfor stort fokus på at være on-site i organisationen for at møde kollegerne i øjenhøjde og have en lyttende tilgang til, hvad de enkelte arbejder med og har som succeskriterier. I forhold til kollegerne i de udenlandske virksomheder har hun været opmærksom på at udnytte tiden på samme måde, når de er mød­tes til møder og arrangementer.

“Det har givet mig nogle gode to-do-lister og muligheden for at lære virksomheden grundigt at kende langt hurtigere, end jeg ellers ville have gjort”, siger Tine. På den måde har hun hurtigere kunnet tilbyde konkret hjælp til specifikke opgaver.

“Det er helt normalt at tage en kommercielt begrundet risiko, og det er derfor vigtigt, at dem, som forhandler, ved, hvilken risiko de tager."

“Det er helt normalt at tage en kommercielt begrundet risiko, og det er derfor vigtigt, at dem, som forhandler, ved, hvilken risiko de tager. Projektlederne er virkelig dygtige til at bryde risici ned på de enkelte leverancer, og Legal-teamets primære bidrag har været at supportere på at iden­tificere og minimere de mere juridisk betonede risici. Jeg har set nogle formuleringer, der ved første øjekast så okay ud, men hvor små juridiske ændringer har stor effekt”, fortæller Tine og glæder sig over det gode sam­spil, der er med forretningen.

“Succeskriteriet for mig er, at Legal bliver anset som en vær­diskabende del af forretningen, der som udgangspunkt aldrig siger nej, men derimod hjælper med at finde en løsning, som også er juridisk korrekt.”

Om Tine Kosmider Boye

General Counsel med ansvar for juridiske forhold, leder af bestyrelsessekretariat, sparrings-partner og specialist inden for IPO-processer, selskabsret, kapitalmarkeder, private equity, kontrakter m.v.

Det skorter ikke på spændende opgaver, solid erfaring og et højt kompetenceniveau, når talen falder på Tine Kosmider Boye. Senest har hun etableret en inhouse Legal-funktion, bidraget til børsnoteringsprocessen og taget del i implementeringen af GDPR-compliance.

Afdelingen består i dag af yderligere to advokater og en studentermedhjælp.

Forstå forretningen, og vær ydmyg

For Tine Kosmider Boye er der fire vigtige punkter at tage højde for, når man træder ind i rollen som General Counsel:

1. Forstå forretningen og branchen
Forstå, hvordan virksomheden tjener penge. Opsøg nøglemed­arbejdere for at forstå, hvordan deres del af virksomheden påvir­ker forretningen og er med til at skabe succes. Du kan først yde ægte, værdiskabende rådgiv­ning og support, hvis du kender forretningen.

2. Vær ydmyg
Husk, at en inhouse Legal-funk­tion er en støttefunktion for hele forretningen og ikke en mod­spiller. Vis, at du har tillid til alle i organisationen, og at du forstår forretningens behov. Behandl alle med respekt, og vær åben og tilgængelig.

3. Udvis sund og fornuftig dømmekraft
Sørg for at bruge den sunde fornuft, og hav altid de kommer­cielle aspekter med i din råd­givning. Det er vigtigt at værne om virksomhedens aktiver og omdømme.

4. Vær proaktiv
Bliv synlig i organisationen, så det bliver naturligt at henvende sig til Legal, og opsøg selv opga­verne. Derudover er det vigtigt at have styr på compliance og processerne, og det er vigtigt at finde en løsning, hvor Legal ikke bliver flaskehals.

Et fladt hierarki

Tine fandt hurtigt ud af, at Netcompany er en meget agil virksomhed med kreative og kompetente medarbejdere. Tidligere har alle været vant til selv at skulle klare tingene, afdække risici og forhandle kontrakter på plads, og det er de i hendes optik rigtig dygtige til.

Virksomheden forhandler nogle meget store kontrakter på partnerniveau i både Danmark og udlandet. Det kan i et vist omfang være nødvendigt med nogle retningslinjer for, hvornår Legal skal ind over øvrige kontraktforhandlinger, men Tine Kosmider Boye har bevidst valgt at gøre Legal-funktionen så let tilgængelig som muligt.

Efterhånden som hele organi­sationen er begyndt at se Legal som en medspiller, rygtes det, når nogen har haft glæde af den hjælp, som Legal tilbyder, og det tiltrækker andre. For Tine og hendes medarbejdere var det en kæmpe succes, da medarbej­derne begyndte at opsøge Legal af sig selv. Der er skabt tillid til, at Legal kan hjælpe med at gøre deres arbejde endnu bedre.

“Hvis du skal kunne hjælpe for­retningen, så er det virkelig vig­tigt, at du forstår forretningen, og at I finder en god måde at spille sammen på. Selvfølgelig er der også situationer, hvor det er lige så vigtigt for forretningen, at Legal fremhæver risici, som kan være deal-breakere. Men hvis medarbejderne generelt har gode oplevelser med Legal, så respekterer de også, når dette sker”, siger Tine Kosmider Boye.

I dag kommer Legal med i nye projekter, så snart der foreligger et udkast til en kontrakt. Ved at være med fra begyndelsen, kan Legal rådgive om mulige risici på et tidligt stadie, og så er det op til den enkelte projektejer fx at indregne risici i tilbudsprisen eller forhandle sig frem til en anden løsning.

Den vigtige compliance

Compliance er en naturlig første­prioritet for Legal; det hverken skal eller kan være anderledes.

En stor del af arbejdet er derfor også at sørge for, at virksomhe­den til stadighed er compliant med lovgivningen, herunder de børsretlige regler, corporate governance osv. Og efterhånden er det blevet tydeligt også for resten af organisationen, hvor stor glæde de kan have af com­pliance-support fra Legal-funk­tionen: HR-ansættelsesret i forbindelse med det stadig stigende antal medarbejdere, den løbende opfølgning og com­pliance med GDPR, overholdelse af børsregler, udbud, de øvrige kontrakter og ikke mindst opkøb i andre lande.

Om Netcompany

Netcompany blev grundlagt i 2000 og har stadig hovedkontor i København. Virksomheden, der tæller ca. 1.800 medarbejdere, leverer forretningskritiske IT-løsninger. Foruden Danmark har Netcompany selskaber i Norge og UK samt sourcing centre i Polen og Vietnam.

I 2017 omsatte Netcompany for 1,41 mia. kr., og den 7. juni 2018 blev virksomheden børsnoteret efter at have været delvis kapitalfondsejet. I første halvår af 2018 omsatte Netcompany for lidt mere end en mia. kr. med en forventet vækst på 42-44 % for hele året.

Sammen med Københavns Lufthavne, TDC og Danske Bank har Netcompany bekendt sig til et Digitalt Dogme, hvor de forpligter til at udvikle 500 nye IT-talenter om året.

Trine Damsgaard Vissing

Trine Damsgaard Vissing

Partner

+45 53 51 11 25

tvissing@basico.dk

Vil du skabe succes og fremdrift i din virksomhed?

Basico hjælper med at udvikle og optimere samspillet mellem forretning og jura i din virksomhed.

Vores konsulenters solide kommercielle erfaring og høje faglighed som jurister og rådgivere sikrer, at vi kan træde direkte ind og skabe værdi sammen med det øvrige team i din virksomhed. Basico leverer projekt- og interimsassistance inden for en lang række juridiske områder, herunder i forbindelse med børsmodning og styring af M&A- og IPO-processer samt etablering og drift af en inhouse Legal-funktion.