Basico Grc Governance Risk Compliance

Hvad er GRC?

GRC er en forkortelse af governance, risk managment og compliance. De tre begreber er en kompleks størrelse, og det er afgørende for dig at kende til dem for at sikre, at din virksomhed lever op til omverdens interne og eksterne krav.

Hvad betyder GRC?

GRC henviser til din virksomheds kapacitet til at drive effektiv ledelse og styring, implementere proaktiv risikostyring samt sikre overholdelse af gældende love og regler. Denne integrerede tilgang sikrer, at din organisation ikke blot opfylder lovgivningen, men også driver din virksomhed på en måde, der reducerer risici og fremmer en sund forretningspraksis.

Governance

Governance kan på dansk oversættes til ledelse og styring og refererer derfor til de politikker, procedurer og strukturer, der sikrer, at din virksomhed er i overensstemmelse med jeres strategiske mål. Det omfatter alt fra ledelsesstruktur til etiske retningslinjer. Effektiv governance sikrer, at din virksomhed fungerer effektivt og i overensstemmelse med jeres mål og værdier.

Risk management

Risikostyring handler om at identificere, analysere og håndtere potentielle risici, som kan påvirke din virksomheds evne til at opnå jeres mål. Det er derfor vigtigt at være proaktiv i risikostyringen, da I kan undgå eller minimere nogle risici. De kan fx opstå internt på grund af operationelle fejl, proceduremæssige mangler eller tekniske svagheder. Andre er mere uforudsigelige – såsom en pandemi – og er uden for enhver kontrol.

Selvom teknologi spiller en central rolle i den tidlige opdagelse af risici, så kræver det ofte mere end blot teknologiske løsninger. Din virksomheds grundlæggende værdier, processer og engagement er essentielle for en succesfuld håndtering af risici.

Compliance

Compliance er den del af GRC, der fokuserer på at sikre, at I overholder alle relevante love, regler og standarder. Hvis ikke lovgivningen bliver overholdt, kan det resultere i bøder og juridiske problemer, eller det kan påvirke din virksomheds omdømme og troværdighed. Regler og love kan variere meget afhængigt af jeres branche og kan derfor omfatte alt fra databeskyttelsesregler til miljømæssige bestemmelser.

Selvom det kan være en udfordrende opgave at opretholde compliance, så er jeres overholdelse en regelbaseret praksis og er derfor en af de mere forudsigelige risici, hvis den håndteres korrekt. I dag er der mange moderne GRC-softwareløsninger og intelligente teknologier, der spiller en central rolle i datastyring og realtidsanalyser, der kan hjælpe dig med at opretholde robust compliance.

Skal Legal være kommerciel medspiller?

Skal Legal være kommerciel medspiller?

Så skriv dig op til vores mailserie, der giver dig en håndfuld konkrete forslag til, hvordan din legal-funktion positionerer sig som kommerciel medspiller. Så din legal-funktion bliver mere end blot en supportfunktion.
Vil du vide mere?

Hvorfor er GRC vigtigt for din virksomhed?

Integrationen af governance, risk management og compliance er afgørende for at sikre, at alle aspekter af din virksomheds drift er dækket. Hvis du har en helhedsorienteret tilgang, kan din virksomhed mere effektivt håndtere omverdenens udfordringer. De bliver nemlig mere og mere komplekse – både i forhold til regulering, teknologi, mennesker og processer.

Ønsker I at forblive konkurrencedygtige og operationelt effektive, er det nødvendigt med en GRC-strategi. På den måde kan I både sikre compliance og reducere risici, men også skabe en stærkere og mere bæredygtig forretningsmodel. Her kommer GRC-værktøjer og -software ind i billedet, der gør det lettere at opdage risici og holde sig opdateret på nye krav og ændringer inden for compliance.

Har du brug for sparring?

Vi kan hjælpe dig med en bred vifte af opgaver inden for compliance, intern jura og rekruttering. Vores Legal Services hjælper både private og offentlige virksomheder med at løse juridiske problemstillinger. Teamet består af jurister med mange års erfaring fra stillinger som inhouse legal og advokat. Vi arbejder hands-on og sørger for, at du kommer godt i mål – hvad enten vi hjælper dig med en god interimsløsning eller med et større projekt.

Vil du vide mere?

Trine Damsgaard Vissing
Trine Damsgaard Vissing, Partner
Kontakt os