Basico Interim Management

Interim management

Interim management er et begreb, der bruges, når virksomheder har brug for hurtig assistance og en ekstra ressource i spidsbelastede perioder. Det kan fx være i overgangsperioder, fusioner, opkøb m.v., hvor du får tilknyttet en leder midlertidigt.

Hvad er interim management?

I dag er forandring den eneste konstant, og derfor er interim management blevet mere og mere kendt som koncept. Interim management er en effektiv løsning for virksomheder, der står over for ledelsesudfordringer – enten på grund af pludselige skift i markedet, organisationsændringer eller behovet for specialiseret ekspertise.

Det ses i forbindelse med ønsket om mere fleksible vilkår som lønmodtager, hvor mange ønsker at have flere selvstændige frihedsgrader.

Interim Services

Interim Services

Har du et akut behov og mangler en interimkonsulent til at løse en opgave? I Basico leverer vi interimsassistance, der hjælper din virksomhed med at nå jeres ønskede mål, når du har brug for en midlertidig ressource.

Hvad betyder interim management?

Ordet interim betyder midlertidig eller foreløbig. Interim management refererer til en midlertidig ledelsesløsning, hvor en erfaren leder, kendt som en interim manager, hyres ind for at udfylde en ledelsesmæssig rolle i en organisation.

Interim management kan være relevant i følgende scenarier:

  • Transformation
  • Vækstambitioner eller forbedring af resultater
  • Global udrulning
  • Turnaround/omstrukturering
  • Krisestyring
  • Fusion/opkøb
  • Produktinnovation/markedslancering
  • Midlertidig specialistrekruttering.

I visse tilfælde kan det vise sig overflødigt at besætte en fast stilling, eller det kan være en udfordring at rekruttere til denne med det samme. Ydermere kan der opstå omstændigheder, hvor interne ressourcer ikke er passende eller i stand til at varetage de nødvendige opgaver og det ansvar, der følger med.

Hvad er en interim manager?

En interim manager fungerer som en midlertidig leder, der bringer en rigdom af erfaring og et frisk perspektiv til din virksomhed. Disse ledere er hurtige til at tilpasse sig og kan straks begynde at skabe værdi. De tager roret som interim leder, der navigerer gennem komplekse forandringsprocesser og sikrer, at din organisation trives. Interim managers er typisk meget erfarne ledere med en bred vifte af kompetencer og en evne til hurtigt at tilpasse sig nye miljøer og kulturer.

Med deres strategiske indsigt og operationelle kompetencer kan de implementere best practices og drive innovation. Interim management er ikke kun et midlertidigt fix, men en strategisk manøvre, der kan føre til langsigtede forbedringer i din organisations performance.

Hvorfor skal du vælge en interim løsning?

Interim ledelse giver dig fleksibilitet. Uanset om du har brug for en interim lead til at styre et presserende projekt eller en interim leader i overgangsperioder. En interim leder kan derfor være løsningen, når du har brug for en sådan, og kan efterfølgende træde tilbage, når opgaven er fuldført, hvilket medvirker til, at din daglige drift kan køre som smurt.

En interim leader kan have nichekompetencer, der er skræddersyet til at løse specifikke udfordringer eller drive bestemte initiativer. Ved at investere i interim management får du en ressource, der kan udfylde kritiske kompetencegab og sikre, at din virksomhed forbliver konkurrencedygtig.

Står din virksomhed over for ledelsesmæssige udfordringer, kan en interim manager dermed være den løsning, du søger. Med evnen til hurtigt at integrere sig i dit team og drive forandring er interim ledelse den fleksible og effektive tilgang, der hurtigt kan identificere de områder i din virksomhed, der har brug for opmærksomhed.

Har du brug for en interim konsulent?

Når du vælger en interimløsning fra Basico, får dit team og din organisation hjælp fra en erfaren interimkonsulent, der forstår både dine interne processer og eksterne udfordringer. Vores konsulenter har mange års erfaring som både eksterne rådgivere og interne ledere i lignende roller, hvilket sikrer, at de hurtigt kan tilpasse sig og bidrage effektivt til din virksomhed.

 

Når vi påtager os interimsopgaver, gør vi det med målet om at afslutte dem effektivt, hvorfor vi betragter dem som projekter. Ofte overtager vi opgaver uden forudgående dokumentation eller overlevering, men inden vores interimkonsulenter træder til, sætter vi os grundigt ind i din virksomheds behov og årsagen til dem. I samarbejde med dig definerer vi klare succeskriterier for at sikre en vellykket løsning af opgaven.

Vil du vide mere?

Morten Bille
Morten Bille, Senior Partner
Kontakt os