Basico Interim

Hvad betyder interim?

Ordet interim er slået igennem på danske arbejdspladser. Udfordringen med at fastholde, rekruttere og tiltrække medarbejdere er stadig aktuel, og samtidig står mange virksomheder over for nødvendigheden af at tilpasse sig nye markedsforhold og uforudsete hændelser. Det øger behovet for ekstra hænder til hurtigt og effektivt at tackle nye arbejdsopgaver, og her kommer interim ind i billedet.

Hvad er interim?

Interim som begreb refererer til en midlertidig periode eller en midlertidig rolle inden for en organisation. En interim ansættelse indebærer, at en person midlertidigt indtræder i en stilling for at adressere et akut behov, drive forandringer eller tilføre ekspertise i en overgangsperiode. Det kan være i forbindelse med ledelsesudskiftninger, projektledelse, eller når en virksomhed står over for strategiske udfordringer, der kræver særlig ekspertise.

Interim Services

Interim Services

Har du et akut behov og mangler en interimkonsulent til at løse en opgave? I Basico leverer vi interimsassistance, der hjælper din virksomhed med at nå jeres ønskede mål, når du har brug for en midlertidig ressource.

Interimløsning fra Basico

Når du vælger en interimløsning fra Basico, får dit team og din organisation hjælp fra en erfaren interimkonsulent, der forstår både dine interne processer og eksterne udfordringer. Vores konsulenter har mange års erfaring som både eksterne rådgivere og interne ledere i lignende roller, hvilket sikrer, at de hurtigt kan tilpasse sig og bidrage effektivt til din virksomhed.

 

Når vi påtager os interimsopgaver, gør vi det med målet om at afslutte dem effektivt, hvorfor vi betragter dem som projekter. Ofte overtager vi opgaver uden forudgående dokumentation eller overlevering, men inden vores interimkonsulenter træder til, sætter vi os grundigt ind i din virksomheds behov og årsagen til dem. I samarbejde med dig definerer vi klare succeskriterier for at sikre en vellykket løsning af opgaven.

 

Vil du vide mere? Kontakt os her.

Interim rekruttering – en strategisk løsning

Interim rekruttering handler om at finde den rette person, der kan træde ind i en kritisk rolle med kort varsel. Processen fokuserer på at identificere kandidater med den nødvendige erfaring og kompetencer, der kan levere resultater fra dag ét. Det er især værdifuldt i perioder med transformationer, eller når I har behov for en stærk ledelsesmæssig hånd. Det kan fx også være ved organisationsændringer, fusioner, opkøb m.v.

Interim ansættelser tilbyder flere fordele

For det første giver det virksomhederne fleksibilitet til at reagere hurtigt på forandringer uden at forpligte sig til langvarige ansættelser. For det andet kan interim professionelle ofte tilbyde en ny vinkel eller bidrage med specialiseret viden, som kan være svær at finde internt. Endelig, i perioder med usikkerhed eller store projekter, kan en interim løsning sikre jer kontinuitet og stabilitet.

Interim er derfor en strategisk, fleksibel og effektiv løsning, der kan hjælpe din virksomhed gennem komplekse forandringer og gribe nye muligheder. Uanset om det handler om ledelse, projektstyring eller specialiseret rådgivning, så kan en interim stilling levere den nødvendige ekspertise i kritiske perioder.

Hvad betyder interim for jeres team?

Det kan have en positiv effekt at ansætte en interim professionel i det eksisterende team. Det kan tilføre nye perspektiver og ny energi, som kan inspirere og motivere de fastansatte medarbejdere, der højst sandsynligt har arbejdet i spidsbelastede perioder.

Samtidig kan det hjælpe med at overføre viden og færdigheder til teamet, som kan være værdifulde langt ud over interim perioden.

Vil du vide mere?

Morten Bille
Morten Bille, Senior Partner
Kontakt os