Basico Et Tilbageblik Paa Aarsafslutningsprocessen

Et tilbageblik på årsafslutningsprocessen

Læsetid: 7 minutter

FÅ INSPIRATION
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Tilmeld dig!
Mikkel Harloff-Helleberg

Mikkel Harloff-Helleberg

Partner

27. marts 2024

I forlængelse af vores blogindlæg ’Giv din årsafslutning en flyvende start’ i oktober 2023 er det nu igen relevant at zoome ind på årsafslutningsprocessen. Dels for at stille dig selv spørgsmålet om, hvorvidt årsrapporten for 2023 fik den flyvende start, den var tiltænkt, eller om forberedelsen til 2024 skal være endnu bedre. Og dels for at dykke ned i, om der er nogle nye forhold i 2024, som du bør have in mente. For én ting er sikkert. Intet er konstant – heller ikke når det gælder årsafslutningsprocessen.

 

Kalenderen siger slut marts 2024, og det betyder, at mange virksomheder allerede har afsluttet årsrapporten og er i fuld gang med det nye år – i hastigt løb efter de målsætninger, som skal nås inden sommerferien. Eller også er generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten meget tæt på.

I kølvandet på det er der tre oplagte målepunkter for årsafslutningsprocessen, du kan dykke ned i. For at reflektere over, om der er vigtige erfaringer, I kan drage nytte af i den kommende årsafslutningsproces.

 

 • Blev tidsplanen overholdt og forløb den uden overraskelser? Eller var reguleringer nødvendige, efter at de forventede nøgletal for 2023 var kommunikeret til direktion/bestyrelse eller i forbindelse med revisionen?

 • Var alles roller og ansvarsområder veldefinerede, så ingen opgaver faldt imellem to stole eller blev løst af flere? Og undgik I ”tilbageløb” ved, at jeres forventninger til dokumentationsomfang og -format var afstemt på forhånd?

 • Er de involverede personer fortsat ved godt mod? Eller har årsafslutningsprocessen kostet en udmattet og måske stresset Finance-organisation? 

2023 bød kun på mindre lovændringer. Det samme er tilfældet for 2024 – for nogle

Som du allerede ved, bød 2023 kun på få lovændringer som fx:  

 • Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn (ÅRL) 
 • En ny bogføringslov med nye krav om et digitalt bogføringssystem (gælder først i 2024 eller 2025). Hvad det indebærer – for nogle er det omfattende – kan du læse om i artiklen her
 • Mindre ændringer til IFRS, bortset fra ny standard om forsikringskontrakter (IFRS 17). 

 

Medmindre du påvirkes af ESG-reglerne (eller den nye bogføringslov), vil lovændringerne i 2024 være begrænsede til: 

 • En forhøjelse af størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne B – C (stor) med forventet ca. 25%. Her vil indplacering i en lavere regnskabsklasse medføre mulighed for et reduceret noteapparat og en simplere regnskabspraksis på udvalgte områder. 
 • Mindre ændringer til en række IFRS-standarder (IAS 1, IAS 7, IAS 21, IFRS 7 og IFRS 16), som nu er godkendt i EU. 

 

De kommende krav om ESG-rapportering iht. CSRD fylder derimod i stigende grad. 

 

Enten fordi din virksomhed er direkte omfattet allerede for regnskabet i 2024 eller for 2025. Eller indirekte fordi din virksomheds kommercielle aktiviteter sker med virksomheder, der er omfattet af den direkte regulering, og som derfor underkastes behov for fastlæggelse af definitioner, processer, dataopsamling, konsolidering, controlling og rapportering.  

Hvordan skal din virksomhed agere under de nye ESG-krav?

Hvordan skal din virksomhed agere under de nye ESG-krav?

Skriv dig op til vores mailserie og få en 360-graders indkøring til den effektive ESG-rapportering gennem bl.a. nye retningslinjer, designprincipper, forankring, ansvar, software og praktiske råd.
Få mere viden her!

De eviggyldige ”klassikere”

Selvom din virksomhed ikke påvirkes af ændringerne til ÅRL og/eller IFRS eller direkte eller indirekte af ESG-kravene, gælder en række eviggyldige ”klassikere” stadig. Det er, når din virksomhed: 

 • på ledelsens foranledning får nye behov for bedre indsigt i forretningen til beslutningstagning 
 • øger eller reducerer sine aktiviteter 
 • foretager investeringer evt. med behov for finansiering eller ændret kapitalstruktur  
 • skal gøres klar til salg eller børsnotering  
 • omorganiserer Finance af hensyn til bedre forretningsunderstøttelse, effektivitet, omkostningsbesparelser eller noget fjerde.

Ser du det store (risiko)billede?

En virksomhed minder ofte om en levende organisme. Derfor er der et kontinuerligt behov for dels at se på det nuværende risikobillede i forhold til at justere og trimme kontrolmiljøet for at mitigere risiciene – og ikke kun dem med effekt på den finansielle rapportering – med det lavest mulige ressourceforbrug. Og dels for at se på det fremtidige risikobillede, der skabes via påvirkninger fra omverdenen, og som indvirker på virksomhedens strategi som fx konkurrence, forsyningskæden, lovgivning, miljø etc. 

Risiciene vil ofte indebære behov for flere forskellige initiativer. Uanset om de omhandler opnåelsen af virksomhedens strategiske og forretningsmæssige mål, eller de relateres til validiteten af ledelsens beslutningsgrundlag, aflæggelsen af en retvisende årsrapport eller et andet finance-relateret compliance-område.  

Og kilden til, at vi taler om flere initiativer, findes i, at den effektive, robuste og højkvalitetsprægede løsning udgør et samspil mellem forskellige faktorer, der i kombination sætter rammerne for processerne, som det ses i figuren herunder.

 • Teknologi, bestående af ERP- og applikationssystemer, integrationer og automatiseringer

 • Politikker og procedurer, der giver en grad af formalisering og dokumentation, sikrer compliance og effektfuld change management

 • Mennesker, forstået som tilstrækkeligt med ressourcer, de rette kompetencer og erfaringer samt uddelegeringen af ansvar

 • Organisation og geografi, et tilgængeligt organisationsdiagram, bevidste valg mellem centralisering og decentralisering samt klare roller og ansvarsområder

 • Ledelse og kultur, herunder kommunikationsstilene fra de øvre niveauer, ledelsesstil og finansfunktionens integration med resten af virksomheden.   

 

Det er altså kombinationen af og samspillet mellem disse fem faktorer, som sætter rammerne for finansfunktionens evne til bl.a. at ’controlle’ virksomhedens rapportering og sikre, at den finansielle compliance bliver vellykket. Men kompleksiteten i at beskrive det kan fylde en hel artikel for sig, så det må du have til gode.

Mikkel Harloff-Helleberg

Mikkel Harloff-Helleberg

Partner

+45 51 22 19 08

mhelleberg@basico.dk

Mangler du hjælp til at omsætte regler til praksis?

Vi ser dét at brillere i basis som en forudsætning for at udvikle finansafdelingen til gavn for hele virksomheden. Og vi ved, at det lyder nemmere, end det er.  

Hos os kan du få hjælp med udarbejdelse af årsrapporten, uanset om din virksomhed er børsnoteret og derfor underlagt IFRS eller en mindre virksomhed med færre krav i henhold til årsregnskabsloven. Og uanset størrelsen på din virksomhed har vi også konsulenter specialiseret inden for ESG-rapportering.  

Så har du brug for sparring og lyst til at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os.

Læs mere om CFO Services