Basico Onboarding

Onboarding – Det skal du vide

Onboarding er meget mere end bare en velkomstbuket, rundvisning og arbejdsstation. Det er derimod hele fundamentet for at sikre, at dine nye medarbejdere får den bedst mulige start i det nye job. En værdifuld onboarding kan også være vejen mod at fastholde medarbejdere ved at motivere dem og give dem en tryg start.

Hvad er onboarding?

Onboarding er en omfattende proces. Og den begynder faktisk, det øjeblik en medarbejder accepterer jeres jobtilbud, og varer, indtil de første måneder af ansættelsen er gået, hvis I har en effektiv onboarding.

Formålet med onboarding er at give de nye medarbejdere de værktøjer, den viden og de relationer, de har brug for.

Det kan omfatte alt fra at sende velkomst e-mails og organisere de nødvendige arbejdsredskaber til at planlægge introduktionsmøder med personer i organisationen. Det viser fra begyndelsen, at I værdsætter og forbereder jer til jeres nye medarbejder. Det er nemlig vigtigt at investere tid i den nye medarbejder, når I endelig har fået ansat den helt rigtige til jobbet.

Hvordan skaber du værdifuld onboarding?

En værdifuld onboardingproces er tilpasset jeres nye medarbejders rolle og behov. Det er vigtigt, at I lytter til den ansatte og inkluderer klare mål og forventninger, regelmæssig feedback og muligheder for, at medarbejderen kan lære og vokse. Det er også vigtigt at integrere den nye medarbejder i virksomhedens kultur og fremme netværk med kolleger. Mange virksomheder har også en ’buddy’-ordning, som er designet til at sikre, at alle nye, fastansatte medarbejdere får tildelt en buddy, inden de træder ind ad døren.

Det er afgørende, at jeres nye medarbejder står i centrum for onboardingprocessen, ligesom I skal sørge for, at alt det tekniske, digitale og praktiske er på plads inden første arbejdsdag. Det er også en god idé, at I afholder opfølgningssamtaler, så der bliver taget hånd om den nye medarbejder fra dag ét.

For at holde processen engagerende bør onboarding ikke kun være en række formelle møder og præsentationer. Interaktive sessioner, sociale arrangementer og mentorordninger kan gøre oplevelsen mere personlig og mindre overvældende.

Rekruttering

Rekruttering

Lad os hjælpe med at identificere, evaluere og ansætte de bedst kvalificerede kandidater til nøglepositioner i din virksomhed.
Læs mere her!

Onboarding er en strategisk trænings- og læringsproces

For at få mest muligt udbytte af jeres onboarding er det en god idé, at det er en velstruktureret proces med en klart defineret strategi, der anvendes, hver gang en ny medarbejder starter.

Det forenkler processen for både organisationen og kollegaerne, samtidig med at det sikrer, at nye medarbejdere bliver integreret på den mest effektive måde. Det er essentielt at fokusere på få, men klart definerede tiltag, som er lette at implementere og overholde, frem for en række uklare processer, som det kan være tidskrævende og energidrænende for en leder at håndtere i dagligdagen.

Onboardingdefinition på dansk 

Onboarding kaldes på dansk ’indkøring’ og er altså den proces, hvor jeres nye medarbejdere bliver introduceret til deres roller, kollegaer, og virksomhedens kultur. Onboarding handler om at skabe en stærk begyndelse, der kan have en langvarig positiv effekt på medarbejderens engagement og loyalitet. Det er en investering i medarbejderens fremtid i virksomheden og en vigtig komponent i at opbygge et stærkt fundament for deres karrierevej.

Ved at fokusere på en grundig og tankevækkende onboardingproces kan I både forbedre jobtilfredsheden og produktiviteten og styrke deres employer brand og tiltrække talenter.

Du er velkommen til at række ud, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe en onboarding an, eller hvis du selv skal onboardes. Vi sidder klar til en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Skal vi tage en snak?

Sandra Findalen
Sandra Findalen, People Operations Manager