ESG Double Materiality Assessment

Double materiality assessment

Står du over for CSRD-implementering og skal i gang med din ’double materiality assessment’? Vi går praktisk til værks og følger en standardprocedure for gennemgang af alle ESRS-emner og underemner. På den måde får du en konkret liste over materielle KPI’er samt dokumentation for fravalg af immaterielle KPI’er. 

ESG-rapportering og risikostyring

’Double materiality assessment’ tager højde for både den indvendige materialitet (ESG-faktorers indvirkning på virksomheden selv) og den udvendige materialitet (virksomhedens indvirkning på det omkringliggende miljø og samfundet generelt). 

Traditionelt har ESG-rapportering og risikostyring primært fokuseret på den indvendige materialitet, dvs. virksomhedens ESG-præstationer og risici relateret til dens egne aktiviteter og drift. Men med øget opmærksomhed på virksomheders samfundsmæssige og miljømæssige ansvar er fokus også skærpet på den udvendige materialitet, dvs. virksomhedens indvirkning på samfundet og miljøet omkring den. 

Ved at bruge en ’double materiality’-tilgang kan virksomheder identificere og forstå både de interne og eksterne ESG-risici og -muligheder, der kan påvirke deres langsigtede værdiskabelse og samfundsmæssige bidrag. Det kan også hjælpe virksomheder med at opbygge et mere holistisk syn på deres ESG-præstationer og bidrage til at fremme en mere bæredygtig og ansvarlig forretningspraksis. 

I henhold til CSRD-lovgivningen er der krav om en ’double materiality assessment’ (DMA). Den styrer de ydre rammer på den del af rapporteringen, der går ud over de standardrapporteringskrav, alle skal rapportere på. 

I Basico har vi en struktureret model til gennemgang af DMA, der tager afsæt i CSRD- og ESRS-standarder, hvor vi metodisk gennemgår alle ESRS-standarder og underemner. Her involveres stakeholdere fra organisationen med indblik i de relevante dele af virksomheden for herved at kunne dokumentere valg og fravalg af emner ift. ’materiality’. 

ESG
ESG-rapportering

ESG Reporting Services 

I ESG Reporting Services hjælper vi med ’double materiality assessment’, design, etablering og forankring af hele ESG-rapporteringsprocessen. Vi har den operationelle erfaring, der sikrer en praktisk implementering og solid governance, der kan hjælpe dig gennem løbende rapportering og ’limited assurance’-revisionsprocessen.

 

Hvis du står med et midlertidigt kapacitetsbehov i dit ESG-rapporteringsteam, kan vi også stille med en erfaren konsulent til at hjælpe jer med at løse opgaven, så jeres tidsplan fortsat holder. 

Vil du vide mere?
ESG Roadmap
ESG-roadmap

ESG-roadmap

Vi kan hjælpe dig med omsætte din ESG-ambition eller rapporteringslovkrav til et håndgribeligt og praktisk roadmap, hvor vi ved hjælp af vores Change Model gennemgår fire faser: 1) Afdækning af krav og behov 2) Design og udvikling 3) Implementering 4) Forankring og tilpasning. 

Vil du vide mere?
ESG Operating Model
ESG-operating model

ESG-operating model

Skal du have nyt ESG-rapporteringssoftware? Det er bl.a. et af de spørgsmål, du kan finde svar på ved hjælp af Basicos ESG-operating model. Her hjælper vi dig med at nedbryde rapporteringsopgaven i hhv. processer, kompetencer, systemer, retningslinjer (governance), ledelse og kultur. Med udgangspunkt i modellen kan vi etablere de nødvendige byggesten ift. en operationel og struktureret håndtering af ESG-rapporteringen. 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Morten Virenfeldt Nielsen
Morten Virenfeldt Nielsen, Partner
Kontakt os