Basico Change Management Henrik

Change Management

Står du over for en organisatorisk forandring? Og ønsker du sparring på, hvordan du får dine medarbejdere med om bord, så de kan se sig selv i din forretningsmæssige aspiration for fremtiden? 

Når vi udforsker nye områder af viden eller nye ideer, opstår der ofte en vis forvirring i begyndelsen. En forvirring, der blot signalerer, at vi står over for noget, vi ikke helt forstår, eller noget, som rokker ved vores nuværende opfattelse af tingenes tilstand. Det er helt naturligt. 

Når vi er en del af en organisatorisk forandring, skal vi fra ét ståsted til et nyt. 

Vi hjælper dig med den menneskelige side af din transformation 

Vi har erfaring med at drive og forankre omfattende organisatoriske transformationer i supportfunktionerne. Allierer du dig med os, får du derfor en sparringspartner med forståelse for kompleksiteten i forandringsprocesserne og viden om, hvor der kan opstå People-relaterede udfordringer i transformationsforløbet. 

Vores særlige fokus er rettet mod at facilitere og støtte nøgleaspekter af transitionen. Altså at håndtere den menneskelige side af overgangen fra den nuværende tilstand til en ønsket fremtidig tilstand. 

Og du kan regne med, at vi i den proces har øje for kulturen, strukturerne, processerne, teknologien og menneskene i din virksomhed. Så den ønskede forandring solidt forankres i din virksomhed gennem de mennesker, som er en del af den. 

Basico Change Model – anvendt i et People-perspektiv 

Vi tilgår din forandring med afsæt i vores forandringsmodel, Basico Change Model, der er central i al vores rådgivning om transformationer. Det betyder, at du er sikret en afprøvet tilgang, som vi har erfaring for skaber varig og værdifuld forandring. Bl.a. ved at sikre, at der opbygges en grundig forståelse for problemerne, og at den ønskede forandring bliver forankret via konkrete aktiviteter. 

Det betyder, at uanset om din virksomhed gennemgår en omstrukturering, implementerer ny teknologi eller vil styrke ledelseskapaciteten, kan vi understøtte jer i at navigere gennem forandring med succes. 

Basico Change Model flytter nemlig forandringsprojektet fra ledelsens strategiske overvejelser til den konkrete hverdag i supportfunktionen. Derfor spiller medarbejderinddragelse en væsentlig rolle i alle modellens fire faser. 

Og retter vi udelukkende fokus mod den menneskelige dimension af dit forandringsprojekt, er her nogle områder, hvor du kan få professionel assistance: 

  1. Engagement og ’WHY’: Du får assistance til at forstå og styrke medarbejdernes personlige drivkraft for at få dem engageret i forandringsprojektet. Målet er at sikre, at ’WHY’ ikke kun er klart for dig og resten af ledelsen, men også meningsfuldt for alle medarbejdere. Vores tilgang inddrager de elementer, som medarbejderne finder vigtige, udnytter fælles styrker og skaber et fælles narrativ.
  2. Effektiv kommunikation: Du kan få hjælp til at udvikle en klar og ærlig kommunikationsstrategi, der ikke kun fremhæver de positive aspekter ved forandringen. Klar og ærlig kommunikation om årsager, mål og fordele hjælper dig nemlig med at mindske usikkerheden og skaber tillid blandt dine medarbejdere.
  3. Empowerment og medejerskab: Du kan få hjælp til at designe initiativer, som kan styrke medarbejdernes følelse af empowerment og medejerskab i forandringsprojektet. Vi tager udgangspunkt i medarbejdernes evne til at håndtere udfordringer og fremme samarbejde. Så dine medarbejdere bliver aktive bidragsydere og ikke blot deltagere.
  4. Individuel støtte og trivsel: Du kan få skræddersyet individuel støtte og rådgivning til medarbejdere, der kan opleve stress eller bekymringer i forbindelse med forandringerne med fokus på at bevare deres trivsel.
  5. Kompetenceudvikling: Du kan få støtte til transformationen af nøglemedarbejdere. Vi identificerer og styrker de kompetencer, der allerede findes, og træner folk i nye færdigheder – fx fra controller til finance business partner.
  6. Coaching: Du kan få individuel coaching af ledere og faglig mentoring af medarbejdere, der står over for nye udfordringer og ansvarsområder; eller hjælp til at facilitere læringsprocesser.
  7. Opfølgning: Du kan få assistance til at evaluere, hvad der i medarbejdernes optik går godt, og hvor der er udfordringer. Vi sikrer, at forbedringerne er tydelige og meningsfulde for alle. Vores tilgang indebærer at samle op på eventuelle børnesygdomme og håndtere dem tidligt, så forandringsprocessen forløber så glat som muligt.
  8. Sætte det rigtige hold: Du kan få hjælp til at sammensætte det optimale hold. Vores tilgang er at kombinere interne ressourcer, ekstern rekruttering samt midlertidige interim ressourcer. Med internt fokus på kompetenceudvikling og eksternt fokus på interim assistance sikrer vi nemlig, at dit team er både velkvalificeret og strategisk afstemt med forandringsbehovene.

 

Vi tror på, at ved at styrke medarbejdernes personlige drivkraft og inddrage dem som aktive bidragsydere, kan vi skabe et meningsfuldt og bæredygtigt forandringsnarrativ, der ikke kun er vellykket på papiret, men også er dybt forankret i den organisatoriske kultur. 

Samlet set kan manglende fokus på den menneskelige dimension resultere i et mindre vellykket forandringsprojekt, idet det er medarbejderne, der i sidste ende skal implementere og vedligeholde forandringerne. 

Basico-people-payroll
People & Payroll Services

People & Payroll Services

Har du brug for optimering af dit People-område, et eftersyn af din lønproces, interim assistance eller hjælp til rekruttering? Så er du havnet det rette sted. Vores erfarne konsulenter har masser af ekspertise inden for People og Payroll og står klar til at hjælpe dig! 

Vil du vide mere?
Basico-people-payroll-search-selection
Executive Search & Recruitment

Executive
Search &
Recruitment

Lad os hjælpe med at identificere, evaluere og ansætte de bedst kvalificerede kandidater til nøglepositioner i din virksomhed. Allierer du dig med os, får du rådgivning om og rekruttering til executive-, management- og specialistpositioner inden for vores ekspertiseområder: Finance, People & Payroll, Legal og Finance IT. 

Vil du vide mere?
Basico Coaching Marie
Coaching

Coaching

Er du en leder eller en specialist, der søger personlig udvikling og karrierestøtte? Så bringer vores coachingprogrammer dig nærmere målet. 

Vil du vide mere?

Kontakt os?

- og hør, hvordan vi kan hjælpe.

Henrik Schøtt Kjærgaard
Henrik Schøtt Kjærgaard, Partner
Kontakt os