Basico-ledelse-organisation-lykke-pedersen

Ledelse og organisation

Virksomheder skal kunne omstille sig hurtigt for at sikre organisationens udvikling på et omskifteligt marked. Vi tilbyder professionel rådgivning, der gør en forskel for dig og din forretning i en tid, hvor forandring er altafgørende.

Professionel rådgivning til ledelse og organisation

Basico tilbyder strategisk human resource management-rådgivning og skræddersyede løsninger, der optimerer og udvikler din organisation til at præstere bedst muligt ift. virksomhedens mål.

HRM-rådgivning

Stadig stigende kompleksitet på arbejdsmarkedet stiller store krav til ledere og virksomheder om at kunne navigere og lede under kontinuerlig forandring, og løsningen er sjældent enkel og gennemskuelig.

Disse udfordringer betyder, at organisationen skal være omstillingsparat, og at ledere i dag skal kunne organisere, styre og stå i spidsen for forandringer, der ofte er skrøbelige og usikre. Tendenserne medfører, at både ledere og medarbejdere konstant skal være parate til at sadle om – og det er en tillidsøvelse, hvor dét at være en autentisk leder er nøgleordet til succes.

Assessment

 

 • Leadership Assessment
 • Candidate Assessment
 • Talent Management
 • Succession Planning

Coaching

 

 • Ledelsescoaching
 • Specialistcoaching
 • Sparring
 • Teamcoaching

Transition

 

 • Rådgivning
 • Outplacement

Assessment

Vi hjælper med at evaluere ledere, specialister og kandidater, så du får indsigt i, hvilke personlige kompetencer og potentialer der kan udvikles.

Basico kan give dig et indblik i lederes, specialisters og finale kandidaters faglige og personlige kompetencer, så du kan træffe en kvalificeret beslutning, når du ansætter, udnævner, udvikler eller arbejder med forandringsprocesser.

Leadership Assessment

Udvikling af ledelsens kompetencer, indsats og samarbejde er et naturligt fokus for de fleste ambitiøse virksomheder. Vi har en veldokumenteret værktøjskasse af testsystemer og vurderingsmetoder samt markant erfaring fra utallige Leadership Assessments. Vi baserer alle assessments på biografiske interviews kombineret med psykometriske vurderingsdata og referenceinterviews. Kombinationen af en præcis afdækning af personlighed og forventet adfærd og logisk kapacitet giver et unikt overblik over potentiale og performance.

Vi starter altid processen med at undersøge de relaterede strategiske udfordringer og bruger dette til at identificere de kritiske lederskabskompetencer. Kompetencerne er unikke fra sag til sag, men når de er blevet identificeret, skræddersyr vi vurderingsprocessen, så den er tilpasset de aktuelle krav.


Candidate Assessment

I enhver rekrutteringssituation stilles der store krav til de ansættelsesansvarlige i forhold til at finde og ansætte lige netop den ansøger, hvis kvalifikationer og kompetencer bedst muligt matcher den ledige stilling og organisationens behov.

Basicos erfarne rekrutteringskonsulenter hjælper med at kvalificere beslutningsgrundlaget via en uvildig og kompetent (fagpsykologisk) vurdering af finalekandidaterne og disses forskellige styrker og svagheder, knyttet til både personlighed, intellektuelle forudsætninger og ledelsesmæssigt fokus.

Vi tilbyder også en vurdering af faglige kvalifikationer og kognitivt niveau.


Talent Management

Udvikling og fastholdelse af nøglemedarbejdere er et kritisk succesparameter på dagens jobmarked, hvilket stiller store krav til virksomhedernes talentpolitik og medarbejderpleje. En mistet medarbejder er kostbar at erstatte eller kan måske slet ikke erstattes.

Hos Basico kan vi bidrage til løsning af disse udfordringer.

 

Succession Planning

Ved du, hvem der kan lede din virksomhed om to år? Basico kan hjælpe dig med at få identificeret og udviklet de ledere og medarbejdere, som har potentiale til at udfylde nøglepositionerne eller kan føre virksomheden videre.

Vi gennemfører en grundig vurdering af den enkeltes potentiale i forhold til den fremtidige strategi og de ledelsesmæssige mål.

Coaching

People & Payroll Services tilbyder individuel coaching af ledere og specialister med henblik på at mobilisere og forstærke den enkeltes potentialer, kvaliteter og kompetencer. Vi tilbyder også coaching af teams.

Hos Basico ved vi, at vækst og udvikling afhænger af ledelseskvalitet. Coaching er et effektivt værktøj til at skabe hurtige resultater og varige forandringer for ledere og specialister.

Ledelsescoaching

Ledelsescoaching er en fleksibel, fokuseret og strategisk investering for at maksimere dit ledelsespotentiale – tilpasset dine forretningsmæssige mål og fokuseret på målbare resultater. Du bliver bevidst om dine potentialer og udfordringer samt på kravene til din professionelle rolle – som den, der skaber værdi for medarbejderne i din afdeling og organisation.

Ledelsescoaching kan understøtte:

 • ‘New Executive’ Onboarding (første 100 dage).
 • Lederens emotionelle intelligens.
 • Kommunikationen med andre gennem lydhørhed og feedback.
 • Evnen til at møde konfrontationer, når det er påkrævet.
 • Evnen til at se forskellighed som muligheder.

 

Specialistcoaching

Specialister rummer et stort potentiale for værdiskabelse, men ofte bliver de ikke bragt ordentligt i spil. Specialistcoaching har til formål at udvikle dine nøglemedarbejdere til at forme og eksekvere på virksomhedens strategier.

I et coachingforløb bliver specialistens viden om rollens vilkår og muligheder skærpet, herunder kortlægning af og forståelse for styrker og udviklingsområder.


Sparring

Basico er din faste sparringpartner og rådgiver i et afmålt forløb. Vi hjælper dig med at holde fokus på din målopfyldelse, udfordrer dig, så du lærer i processen, og støtter dig i at nå det resultat, du har sat dig for.

Et sparringsforløb er en fokuseret måde at arbejde med dine aktuelle udfordringer på, som giver dig praktisk hjælp til at se, forstå og udnytte de muligheder, du har.


Teamcoaching

Er I kørt fast i processen, og mangler I den indsigt, der kan give jer en klar udsigt? En teamcoach hjælper gruppen med at få øje på, hvad det er, der står i vejen for en løsning på en problematik eller for en konstruktiv proces. Når forhindringerne er identificerede, kan gruppen arbejde med at belyse problemet og designe den rette løsning. Via vores coachende tilgang kan vi f.eks. hjælpe jer med:

 • At få gruppen til at samarbejde bedre.
 • At finde andre vinkler på en fastlåst problematik.
 • At udfordre jer til at tænke nyt og anderledes.
 • At gennemskue, hvad det er, der blokerer processen –og komme videre derfra.

Organisationer, der sætter deres medarbejdere i centrum for forandringen, har markant større chance for at skabe succesfulde resultater.

Transition

Vi hjælper din virksomhed med at planlægge og udarbejde transformationsprojekter, og vi sørger for, at ledelsen er klædt på til opgaven. For os er det vigtigt at sikre en succesfuld implementering, hvorfor vi er med hele vejen.

Hos Basico har vi megen erfaring med transitionsprocesser og tilbyder rådgivning og assistance, når din virksomhed har behov for at sadle om.

 

Rådgivning

Forandring og transition er to væsentlige begreber på et krævende arbejdsmarked. Kort fortalt er en forandring en ydre påvirkning, mens en transition er en indre tilpasning på den påvirkning. I vores arbejdsliv kan transitioner påvirke vores motivation og effektivitet.

Derfor tilbyder vi i People & Payroll Services professionel rådgivning med udgangspunkt i din virksomheds aktuelle eller fremtidige udfordringer med henblik på at sikre den mest optimale løsning for jer.

 

Outplacement

Har din virksomhed, i mødet med downturn, været nødsaget til at afskedige dygtige medarbejdere? Så kan et outplacementforløb hos Basico være relevant for din situation. Opsigelser er en uundgåelig del af enhver virksomhedsudvikling. Samtidig er det en alvorlig sag for de medarbejdere, der berøres. Med et veltilrettelagt outplacementforløb hjælper virksomheden en opsagt medarbejder videre i karrieren. Vi har et indgående kendskab til jobmarkedet og betydelig erfaring med rådgivning og coaching af både ledere og medarbejdere.

Med et outplacementforløb hos Basico tager vi altid udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og behov, og vi går fokuseret og personligt til opgaven. Vores vigtigste succeskriterie er at hjælpe den enkelte godt videre.

Basico-people-payroll
People & Payroll Services

People & Payroll Services

I People & Payroll Services tilbyder vi en bred palet af ydelser inden for human resource management. Vi samarbejder med dig om at skabe forretningsmæssig værdi gennem dine medarbejdere.

Vil du vide mere?
Basico-people-payroll-search-selection
Search & selection

Search & selection

Når du skal rekruttere en mellemleder eller specialist, er der mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Faglige kompetencer, erfaring og personlighed skal passe til både stillingen og din virksomhed, og det er aldrig nogen simpel opgave at finde den helt rette kandidat.

Vil du vide mere?
Basico-people-payroll-executive-search
Executive search

Executive search

Basico er specialiseret i executive search og har mange års erfaring. Vi kortlægger og rådgiver om de kompetencer og egenskaber, der er afgørende for, at en ledelsesopgave kan varetages succesfuldt.

Vil du vide mere?

Kontakt os?

- og hør, hvordan vi kan hjælpe.

Lykke Pedersen
Lykke Pedersen, Director
Kontakt os