Fast Close

Fast close

En af økonomifunktionens mest centrale opgaver er at have styr på transaktionerne i virksomheden og på den baggrund udarbejde et korrekt månedsregnskab og tilhørende rapportering. Derfor er det afgørende for ledelsens og organisationens tillid til økonomifunktion, at rapporteringen og månedsregnskabet er retvisende, troværdige og brugbare.

Månedsluk - Derfor skal du have fokus på processen

En række udfordringer påvirker ressourceforbruget og varigheden af månedsluk i mange økonomifunktioner. I de tilfælde er kvaliteten af leverancerne også svingende – og i værste fald kan det lede til manglende eller forkerte beslutninger i organisationen; alt sammen væsentlige grunde til at have fokus på at forbedre månedslukprocessen.

Langsomme og ressourcekrævende lukkeprocesser er ofte kendetegnet ved en eller flere af nedenstående udfordringer, hvilket i sidste ende ofte går ud over kvaliteten af rapporteringen.

Proces

Inkonsistente processer

Ukoordineret tilgang

Overflødige aktiviteter

Mange manuelle arbejdsgange

Mangel på definerede procedurer

Risiko og kontrol

For megen kontrol eller ikke den rigtige kontrol

For stor tillid til opdagende kontroller

Kontrollernes rettidighed

Teknologi

Overdreven brug af regneark

Brug af for mange systemer

Manglende integration og stor manuel databehandling

Ringe brug af nuværende systemer

Organisation

Utydelige roller og ansvar

Involvering af de forkerte/for mange personer

Manglende uddannelse/kompetencer

Mangel på ledelse

Optimering er vejen frem ...

En hurtigere månedslukproces går som regel hånd i hånd med højere kvalitet af både månedsregnskab og rapportering. Det er vores erfaring, at vejen til hurtigere månedsluk er en optimering af en eller flere faktorer, f.eks. politikker, procedurer, processer og IT-systemer, samt tydelige roller og ansvarsområder. Vores erfaring viser, at der er fire områder, hvor det især kan betale sig at sætte ind ift. at påvirke kvaliteten, ressourceforbruget og varigheden af månedslukprocessen: processtyring, rapporter, datakvalitet og kontroller.

Standardproces

Standardproces

Vi er 100-metermestre i at bygge den lavpraktiske infrastruktur, der understøtter finansfunktionen. Det indebærer digitalisering og systemunderstøttelse – bl.a. af de finansielle standardprocesser såsom lukkeprocessen. 
Læs mere om værktøjerne

Vores løsning skal passe til dine behov

I Basico har vi et Fast Close-framework, som hjælper dig med at sætte fokus på din månedslukproces. Vores involvering i projektet kan variere fra en ’quick assessment’ til et implementeringsprojekt. Mulighederne er mange! Det afgørende er, at vi finder en model, som passer til din virksomhed og dine behov.

Papir
Blog
“Vi lukker bøgerne på tre dage”
Hvorfor er det vigtigt at lukke bøgerne hurtigt? Er der sammenhæng mellem hastighed, kvalitet og værdi for forretningen? Månedsluk er en af de mest centrale processer i finansfunktionen, og der er stor værdi at hente i en strømlinet, hurtig og god proces. Men hvad er barriererne for at nå i mål med fast close, og hvordan tackler du dem?
Læs mere
Giv Din Aarsafslutning En Flyvende Start
Blog
Giv din årsafslutning en flyvende start
Med årsafslutningen er mundheldet ”Godt begyndt er halvt fuldendt” en god rettesnor. Og med en generelt stigende arbejdsbyrde i finansorganisationen fra effekter af strategiske initiativer, forberedelse til ESG-rapportering, generelt stigende compliancekrav, dokumentationsudarbejdelse til revisor, ønske om kontinuerlig fremrykning af årsrapport-godkendelsen m.v. bliver udsagnet kun endnu mere relevant.
Læs mere
Finansiel Planlaegning System
Blog
Finansiel planlægning: Sådan sætter du det i system!
Når tiderne er usikre, skal du agere hurtigt. Men sidder du fast i regneark, manuelle processer og forældet teknologi, er din reaktionsevne begrænset. Især i et omskifteligt miljø. Derfor får du i denne artikel fire gode grunde til, at du skal investere i et moderne planlægningsværktøj og etablere dit FP&A-team som en betroet rådgiver.
Læs mere

Få hjælp til at styrke og udvikle finansfunktionen

Henrik Dahlgaard
Henrik Dahlgaard, Senior Partner
Kontakt os