Mennesker Kandidater

People!

Dine state-of-the-art applikationer er ikke bedre end de mennesker, der betjener dem. Og intet projekt vinder stående applaus fra ledelsen, hvis ikke de rette mennesker med de rette kompetencer er involveret. Så hvordan sikrer du dét, når nu ingen medarbejdere kan alt, kender alt – eller har al tid i verden? 

Finance og IT: Det rigtige hold skal sammensættes

Nøglen til at få bygget broen mellem IT og finans ligger i de menneskelige kompetencer. Det samme gør nøglen til et vellykket ERP-projekt med balance mellem finans, forretning og IT. Og det gør nøglen til at få det maksimale udbytte af finansfunktionens teknologiske fundament også. 

Derfor er det afgørende, hvordan du får indtænk de menneskelige IT-kompetencer, når du planlægger det næste strategiske projekt eller den daglige drift det kommende kvartal i din finansfunktion. 

Kan jeg hjælpe?

Thomas Malmros
Thomas Malmros, Partner

Større og større behov for IT-kompetencer i finansfunktionen 

Finance IT Services består af et team, som har såvel solid forståelse for regnskabsprocesser og økonomistyring som digitale kompetencer. Netop derfor kan vi hjælpe din virksomhed med at få de rette Finance-IT-kompetencer om bord.

 

Hos os kan du få ...

  • Assistance af interimskonsulenter, der øjeblikkeligt kan løfte en opgave, der kræver specifikke IT-kompetencer eller systemforståelse – enten til drift eller projektdeltagelse inden for finans.
  • Opkvalificering af dine medarbejderes IT-kompetencer eller forståelse af specifikke finanssystemer eller -applikationer.
  • Hjælp til at finde ressourcer eksternt i form af medarbejdere eller leverandører. 

 

Det vil sige, at hvis du står og mangler … 

  • En med specialistviden inden for ERP-implementeringer med solid finansbaggrund 
  • En garvet IT-projektleder 
  • En FP&A-ekspert, der kan hjælpe din finansielle planlægningsproces ud af Excel
  • En automatiseringsekspert, som kan digitalisere dine manuelle kerneprocesser 

 

Ja, så kan vi hjælpe dig, så du har de mennesker om bord, der kan få din finansfunktions teknologiske fundament til at spille lige så godt som Miles Davis. På en god dag.

Basico-finance-it-services-people-dorthe-withen-philipsen
Interim Services

Har du et akut behov og mangler en interim konsulent?

Læs mere her

Overvej dit hold, inden du sætter dit digitaliseringsprojekt i søen 

Når vi hjælper med at afdække behov for ressourcer og kompetencer forud for et digitaliserings- eller automatiseringsprojekt, deler vi typisk medarbejderne ind i tre typer af vigtige medarbejdere. 

  • Nøglepersoner for hvert involveret forretningsområde 

  • Medarbejdere med specialistviden 

  • IT-medarbejdere til drift og support. 

For alle tre typer er uhyre vigtige for et vellykket projekt, og herunder dykker vi ned i hvorfor. 

Nøglepersoner for hvert involveret forretningsområde 

Vi kender dem alle – nøglemedarbejderne med dyb indsigt i forretningen og viden om interne forhold. De forstår de nuværende processer og kender forretningssystemer, udfordringer og forbedringsmuligheder bedre end de fleste andre. Dem, du skal have med om bord på dit projekt. For det er dem, der skal sikre, at den rigtige viden bliver bragt til bordet, og som kan se nye muligheder for udvikling. 

Men nøglemedarbejderne kan være kritiske for driften og ikke nødvendigvis undværes ved måneds- og årsafslutning eller andre kritiske opgaver, hvor de har unik indsigt. Nogle opgaver kan eventuelt omplaceres internt eller løses ved brug af ekstern assistance, så længe projektet står på, for at frigive tid hos de involverede medarbejdere. Dog er det ingen let øvelse at frigive nøglepersoner, og den faktiske mulighed afhænger meget af din virksomheds størrelse og kompleksitet.

Medarbejdere med specialistviden 

Du kan med fordel inddrage specialister i så stort et omfang som muligt. Særligt hvis dit digitaliseringsprojekt påvirker hele din forretning – og derfor samtlige medarbejdere. Fx ved implementering af et nyt ERP-system, der anvendes af medarbejderen på lageret, som modtager varer, samt controlleren, som bruger systemet til analyser, ligesom det er datakilden til topledelsens beslutninger. Inddragelsen af specialister sikrer nemlig, at detailviden kommer frem i lyset og bliver tænkt ind i dit projekt fra starten af. Og i testfasen sikrer de, at løsningen understøtter deres dagligdag.

IT-medarbejdere til drift og support

Hertil er det essentielt, at I har de rette kompetencer til at drifte og udvikle jeres løsning efter projektets afslutning. Altså medarbejdere, der kan drifte, konfigurere og supportere, hvis I fx har implementeret et nyt system eller en ny applikation. Derfor gør du dig selv en tjeneste ved også at indtænke IT-medarbejderne i projektet fra starten af.

Og så en projektleder

Sidst men ikke mindst kan der i nogle tilfælde være god ræson i at have en projektleder, som har forståelse for forretningsprocesser, kultur og kollegaer foruden solid erfaring med processer, data, systemer og rapportering. Hvis den projektleder findes internt hos jer, ligger der en opgave i, at vedkommende bliver dedikeret til rollen. Men I kan også overveje en projektleder fra en uafhængig tredjepart. Fordelen ved det er, at vedkommende er hyret ind som ansvarlig for projektet og kun står til regnskab over for dig og din forretning. 

Vi hjælper med at afdække dine behov 

Der findes ikke en endegyldig sandhed om, hvordan du bedst dækker dit ressource- og kompetencebehov, inden du søsætter et digitaliserings- eller automatiseringsprojekt i din finansfunktion. 

Men vi har erfaring fra mange forskellige projekter inden for Finance IT, og de erfaringer vil vi gerne dele med dig, så du kan drage nytte af dem – både før, under og efter. 

Så ræk endelig ud, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe. 

Basico-Case Xellia - Farvel til Excel-templates
Blog
Xellia: Farvel til Excel-templates, tidsspild og grå hår
Kender du scenariet: Din budget- og forecastmodel baserer sig på Excel-templates? Templates, som er den bedste hjemmebryggede løsning, nogen Excel-ninja kan lave, men som stadig tager uanede mængder af tid at klargøre, administrere og anvende? Det gør Xellia.
Læs casen om Xellia her
Case Jeudan
Blog
Jeudan: Fra tal­knusere til business partnere!
Ejendoms- og servicevirksomheden Jeudans historie går mere end 120 år tilbage, og den kommer til at fortsætte mange år frem, hvis det står til finansafdelingen. I denne artikel fortæller Heidi Madsen, underdirektør, og Peter Sichelkow Meincke, finansudviklingschef, om den transformation, Jeudan har sat i værk.
Læs mere om Jeudan
Basico-The Tables Have Turned
Blog
The tables have turned – nu med kandidaterne for bordenden
Seks fokuspunkter, der hjælper dig med at møde talenters forventninger.
Læs om kandidaterne
Er du på udkig efter en ny kollega frem for en konsulent? 

Er du på udkig efter en ny kollega frem for en konsulent? 

Så kan vores rekrutteringsspecialister hjælpe dig.
Hør mere her!

Kompetencer hele vejen rundt

Finance IT Services' digitaliseringscirkel viser de kompetenceområder vi kan bringe i spil, når de finansielle processer i din virksomhed skal digitaliseres med et holistisk udgangspunkt.

Når vi hjælper med at digitalisere og automatisere en finansfunktion, gør vi en dyd ud af at sammensætte de applikationer og værktøjer, der møder netop dit behov. På en måde, så løsningen understøtter data, processer og de mennesker, der knokler bag linjerne. 

Du kan klikke på de forskellige områder i figuren herunder, hvis du vil læse mere om de mange kompetencer, der fremgår af Finance IT Services’ digitaliseringscirkel. 

Digitaliseringscirkel Generel

Lad os tales ved!


Vi sidder klar ved telefonen
+45 702 703 71
Kontakt os