Skal Du I Gang Med Anlaegsprojekter

Real estate & construction

Med byggeri, ejendomstransaktioner og administration af ejendomme følger en række juridiske opgaver, som vi kan hjælpe dig med i Basico Legal Services. Vi kan bl.a. yde hands-on juridisk assistance i forbindelse med projektudvikling, entreprise og byggeri, udlejning og optimering af ejendomme samt ejendomstransaktioner. 

Byggeri, ejendomstransaktioner og administration af ejendomme

Hvis du arbejder med bygninger og ejendomme – enten som investor, bygherre, entreprenør eller administrator af ejendomme – har du sandsynligvis en god mængde juridisk rugbrødsarbejde på din tallerken. 

For med byggeri, drift og optimering af ejendomme følger der et væld af forpligtelser, leverandører og samarbejdspartnere – og dermed samarbejder, der skal sættes klare rammer og aftaler for. Det indebærer forhandlinger, kontrakter, transaktioner m.v., som er nødvendige for, at alle er indforståede med deres forpligtelser, ansvarsfordelingen og de mulige konsekvenser, hvis der sker brud på aftalerne. 

Det er ikke blevet mindre komplekst de seneste år, hvor byggebranchen er hårdt ramt af prisstigninger og forsyningsproblemer, og hvor ejendomsejere skal forholde sig til stigende finansieringsomkostninger, bæredygtighed og ESG-krav, der får mere og mere fokus. 

Derfor oplever mange også et behov for ekstra juridisk båndbredde. 

… og det er her, vi kommer ind i billedet: Basico Legal Services tilbyder nemlig fleksibel juridisk assistance in-house. Vi hjælper med daglige driftsopgaver, ved spidsbelastninger og i forbindelse med projekter, der kræver ekstra juridiske hestekræfter. 

Vi kan bl.a. hjælpe dig med dette inden for real estate & construction: 

  • Projektudvikling
  • Entreprise og byggeri
  • Drift og optimering
  • Ejendomstransaktioner
  • Almindeligt forekommende inhouse opgaver. 

Hands-on juridisk assistance til projektudvikling 

Hvis du står over for et nyt byggeprojekt, kan vi bl.a. hjælpe dig, når du skal indgå aftaler om køb og salg af grunde og byggeretter. 

Derudover kan vi aflaste dig ved at assistere med myndighedsbehandling, planprocesser, tinglysning, servitutter, pantehæftelser samt grundejer- og ejerforeninger. Endelig kan vi hjælpe med finansieringsaftaler, udarbejdelse af sikkerhedsdokumenter samt købsaftaler og bolig- eller erhvervslejekontrakter. 

Få hjælp til det juridiske tovtrækkeri i dine entrepriser 

Større entrepriser indebærer juridiske leverancer såsom entreprisekontrakter, leverandøraftaler, rådgiveraftaler og løbende contract management. Det kan også være nødvendigt at have nogen til at håndtere løbende krav og problemstillinger, konfliktløsning undervejs i byggeriet og claims management. 

Alt dette kan vi hjælpe med i Basico Legal Services, hvor vi agerer som en aktiv sparringspartner for både ledelse og produktionsfolk. Vi har desuden erfaring med større infrastrukturprojekter og både AB-, ABR- og FIDIC-vilkår. 

Juridisk assistance i forbindelse med optimering eller udlejning af boliger og erhvervsejendomme 

Hvis du ejer og udlejer bygninger til enten bolig eller erhverv, ved du, hvor vigtigt det er, at dine lejekontrakter tilgodeser dine behov, og at det samtidig kan være vanskeligt at navigere i lejelovgivningen. Vi kan hjælpe dig med såvel bolig- som erhvervslejekontrakter, så du har ro i maven og ved, at der er styr på compliance med lejelovgivningen. 

Derudover kan vi hjælpe dig med løbende håndtering af lejere og lejeretlige udfordringer samt asset management og optimering af ejendomme i samarbejde med vores facility management-team – eventuelt i forbindelse med en struktureret salgsproces. 

"Vi er fleksible og ‘onsite’, fordi vi indgår direkte i den daglige drift og betragter os selv som en del af teamet i din virksomhed. Gennem vores fysiske tilstedeværelse får vi detaljeret kendskab til din organisation."

- Martin Aagren Nielsen

Mangler du en jurist til at hjælpe dig med ejendomstransaktioner?

I så fald kan du indstille din søgen nu. Vi kan nemlig hjælpe med intern bistand ved både købs- og salgsprocesser (enkelte aktiver eller porteføljesalg). 

Vi kan bl.a. hjælpe med købsaftaler, bilagsmateriale, due diligence, håndtering af spørgsmål og med at håndtere eventuelle problemstillinger, som modpartens rådgiverteam måtte rejse. Derudover kan vi hjælpe med hele den praktiske gennemførelse af transaktionen (closing og post-closing opgaver). 

Sådan arbejder vi 

Vi samarbejder med forretningens enheder og andre interessenter og fungerer som en proaktiv sparringspartner for forretningen – og vi sætter en ære i at gøre juridiske spørgsmål forståelige og operationelle. 

Med en karakteristisk hands-on-tilgang og erfaring med hurtigt at ’finde sin plads’ i en ny organisation sikrer vi en hurtig og smidig introduktionsperiode. 

Vi er fleksible og ‘onsite’, fordi vi indgår direkte i den daglige drift og betragter os selv som en del af teamet i din virksomhed. Gennem vores fysiske tilstedeværelse får vi detaljeret kendskab til din organisation. 

Vi stiller med et veluddannet og erfarent Legal-team 

Vores juridiske konsulenter er erfarne – det mærker du både på deres faglighed og på deres evne til at kombinere den juridiske og den forretningsmæssige tankegang for at finde løsninger frem for problemer. 

De har generelt mere end ti års erfaring, er typisk uddannet fra et af de velrenommerede advokatfirmaer og har efterfølgende haft en eller flere in-house juridiske positioner. 

Vi har fokus på at forstå og bidrage til værdiskabelsen i den forretning, som Legal er en del af. 

Basico - Når hverdagen overhaler din aftale
Blog
Når hverdagen overhaler din aftale
En af de helt store aktuelle udfordringer lige nu er leverancer til byggeriet, og er en mildest talt vanskelig situation at navigere i som bygherre eller entreprenør. Derfor spiller Legal igen en central rolle.
Vil du vide mere?
Basico - Hvordan forbereder du dig på de faldende ejendomsværdier?
Blog
Hvordan forbereder du dig på de faldende ejendomsværdier?
Ingen kan med sikkerhed spå om fremtiden, herunder udviklingen i det kommercielle ejendomsmarked. De fleste internationale analytikere er dog af den opfattelse, at ejendomsværdierne over en bred kam nødvendigvis må falde.
Vil du vide mere?
Tag Klimakravene I Haanden Naar Du Bygger Nyt
Blog
Tag klimakravene i hånden, når du bygger nyt!
Klima og beskyttelse af klimaet er på manges læber. Også i byggebranchen. For fra den 1. januar 2023 stilles der nye krav til byggeriet. Ønsker du at bygge nyt, må du samtidig have omtanke for klimaet og dokumentere, at du lever op til kravene. Men hvad betyder reglerne i praksis?
Vil du vide mere?

Kontakt os!

Lisbeth Bau Madsen
Lisbeth Bau-Madsen, Senior Partner
Kontakt os